Savjeti mladih / Novosti savjeta mladih

  • Konsituiran novi saziv Savjeta mladih Istarske županije

Konsituiran novi saziv Savjeta mladih Istarske županije

U sjedištu Istarske županije održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Istarske županije. Sjednicom je do izbora predsjednika Savjeta, predsjedala potpredsjednica županijske Skupštine Tamara Brussich. Za predsjednika Savjeta mladih jednoglasno je izabran Alen Gržetić, a za potpredsjednicu Virna Kisiček.

Izborom predsjednika, konstituiran je Savjet mladih Istarske županije u mandatu 2018. -2021. u sastavu: Alen Gržinić, član / Bruno Jurada, zamjenik; Paulo Načinović, član / Elin Glavičić, zamjenica; Luka Premate, član / Marko Zubonja, zamjenik ; Patricija Šuster, članica / Romina Popović, zamjenica ; Ivona Peruško, članica / Paola Tanković, zamjenica ; Virna Kisiček, članica / Karla Havić, zamjenica ; Gabriela Makovac, članica / Ariana Jugovac, zamjenica ; Ivana Pajković, članica / Tea Cvek, zamjenica ; Giorgia Grbac, članica / Tijana Živko, zamjenica ; Karla Pilat, članica / Željka Nefat, zamjenica

Istarski župan Valter Flego čestitao je članovima i zamjenicima članova na izboru, te zaželio uspješan rad u Savjetu mladih. Naglasio je da od Savjeta očekuje puno inicijativa i novih ideja.

„Radom u Savjetu steći ćete jedno novo iskustvo i upoznati se s radom Županije i lokalne uprave i samouprave. Upravna tijela Županije na čelu sa mnom i pročelnicima stoje vam na raspolaganju, a Regionalni program za mlade koji je donio prošli saziv Savjeta mladih neka vam služi kao putokaz“, poručio je mladima župan Flego dodajući i kako je važna suradnja i koordinacija s lokalnim savjetima mladih osnovanih pri jedinicama lokalne samouprave.