Najave / Edukativna radionica Fonda za zaštitu okoliša

Edukativna radionica Fonda za zaštitu okoliša

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost organizira prvu u nizu radionica povodom objavljenog javnog poziva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Radionica će se održati u Zagrebu, 16. travnja, u 11:00 sati, u Velikoj vijećnici HGK (Rooseveltov trg 2).

Sudionicima će se uvodno obratiti ministar zaštite okoliša i energetike dr.sc. Tomislav Ćorić, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš te predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović. A nakon uvodnih riječi, radionica će se odvijati prema sljedećem rasporedu izlaganja: 

  1. Javni poziv i zahtjev za podnošenje iskaza interesa – Aleksandra Čilić
  2. Nacrt ugovora između Fonda i JLS, izjava odgovorne osobe – Aleksandra Čilić
  3. Prikaz mogućih nepravilnosti i korekcije – Aleksandra Čilić
  4. Protokol o financijskom praćenju – Ivica Pili
  5. Metodologija izračuna, podaci Hrvatske agencije za zaštitu okoliša, tehničke karakteristike spremnika – Mladen Kovač
  6. Pitanja i odgovori
  7. Praktični dio radionica na kojem će se prikazati simulacija prijava na javni poziv

Predviđeno vrijeme trajanja radionice je 3 sata, a svi zainteresirani svoje sudjelovanje trebaju prijaviti na e-mailom na info@fzoeu.hr .