Najave / Konferencija Communal Municipal Infrastructure u Dubrovniku

Konferencija Communal Municipal Infrastructure u Dubrovniku

Ulaganje u komunalnu infrastrukturu je jedan od najvećih izazova za zemlje jugoistočne Europe jer će se jedino tako moći prilagoditi EU regulativi koja je vrlo zahtjevna. Konferencija Communal Municipal Infrastructure održava se u Dubrovniku 9. i 10. svibnja 2017. godine.

Jedan od naglasaka skupa su inovacije. Konstantna istraživanja u postupanju s otpadnim vodama rezultirala su razvojem novih tehnologija pročišćavanja slovenske tvrtke Tehnobiro. Domaći subjekti na konferenciji predstavljaju dobre prakse: Komunalac Vrbovec predstavlja sanaciju i uređenje okoliša odlagališta Beljavine. Konferencija se održava u suorganizaciji s dubrovačkom razvojnom agencijom DURA i Gradom Dubrovnikom, prvim gradom u RH sa usvojenom strategijom pametnog grada i nizom provedenih inovativnih projekata, koje će predstaviti na konferenciji.