Najave / Radionica - Interni auditi

Radionica - Interni auditi

Karlovačka županija i Hrvatska zajednica županija pozivaju Vas na edukaciju na temu INTERNI AUDITI U REGIONALNIM SAMOUPRAVAMA PO MEĐUNARODNOJ NORMI ISO 9001:2015, a koja će se održati u ponedjeljak 29. travnja 2019. godine od 10.00 sati u prostorijama JU AQUATIKA SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC, Ulica Branka Čavlovića Čavleka 1a, Karlovac.

Preporučuje se da edukaciji prisustvuju članovi radne skupine za sustav upravljanja kvalitetom te auditori iz zainteresiranih županija.

Predavači; Ozren Gruičić (LA 9001, LA 27001, LA 45001) i Damir Malenica (EOQ menadžer kvalitete, LA 9001) iz Primorsko-goranske županije.

Raspored događanja;

  • 9.30 – 10.00 – Dolazak sudionika
  • 10.00 – 12.00 – Kako podignuti razinu efikasnosti provedbe IA po normi ISO 9001:2015 u regionalnim samoupravama
  • 12.00 – 12.15 – Pauza
  • 12.15-14.00 – Radionica ; Modeli auditiranja (Primjeri dobre i loše prakse)
  • 14.00 – 14.15 – Pauza
  • 14.15- 15.00 – Sjednica radne skupine za sustav upravljanja Hrvatske zajednice županija

Molimo da svoj dolazak potvrdite najkasnije do 20.4.2019. godine i to na e-mail adrese; tajnistvo@hrvzz.hr i damir.malenica@pgz.hr .

Radionica je za članove Hrvatske zajednice županija bez kotizacije.