Najave / Sjednica Radne skupine za EU fondove i međunarodnu suradnju

Sjednica Radne skupine za EU fondove i međunarodnu suradnju

U četvrtak. 16. studenog 2017. u 11 sati u velikoj dvorani Hrvatske zajednice županije održat će se sjednica Radne skupine za EU fondove i međunarodnu suradnju, na temu sudjelovanja županija u definiranju Kohezijske politike EU nakon 2020.

S obzirom na to da će 2018. godinu obilježiti početak planiranja novog financijskog razdoblja EU nakon 2020, HZŽ će preuziti aktivnu ulogu u promicanju i zastupanju interesa hrvatskih županija u procesu konzultacija koje će Hrvatska provoditi u kontekstu planiranja prioriteta ulaganja i izrade nacionalnih operativnih programa za razdoblje nakon 2020. Cilj ove inicijative je osigurati pravovremenu i kvalitetnu zastupljenost interesa županija u izradi nacionalnih prioriteta i planova ulaganja kao preduvjeta za učinkovitije korištenja prednosti članstva i korištenja bespovratnih sredstava EU.