Najave / Sjednica Radne skupine za pomorsko dobro

Sjednica Radne skupine za pomorsko dobro

Sjednica Radne skupine za pomorsko dobro Hrvatske zajednice županija održat će se 6. listopada u 10.00 u Rijeci (Slogin kula 2/VI kat).

Članovi Radne skupine raspravljat će o Nacrtu zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, naplati naknada za brodice kao i drugim temama važnim za ovo područje.