Najave / Sjednica Radne skupine za pravna pitanja

Sjednica Radne skupine za pravna pitanja

Sjednica Radne skupine za pravna pitanja Hrvatske zajednice županija održat će se 19. rujna 2017. (utorak) u 10.00 u prostorijama Hrvatske zajednice županija, Zagreb, Savska vesta 41. 

Predložen je sljedeći dnevni red: 

  1. Razmatranje inicijative za izmjene i dopune Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (uvodno obrazloženje Ivan Filipović, član Radne skupine pri Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja te član Visokog procjeniteljskog povjerenstva),
  2. Razmatranje inicijative za izmjene i dopune Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora (uvodno obrazloženje Ivan Filipović i Anamarija Bralić, članovi Radne skupine pri Ministarstvu državne imovine),
  3. Razmatranje prijedloga Zakona o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom (uvodno obrazloženje Marina Horvat Pavlic, članica Radne skupine pri Ministarstvu državne imovine),
  4. Razmatranje pojedinih prijedloga oko reorganizacije lokalne i područne (regionalne) samouprave (uvodno obrazloženje Marina Horvat Pavlic, članica radne skupine pri Ministarstvu uprave),
  5. Razmatranje inicijative za pokretanjem postupka izrade Vodiča za službenike i namještenike u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u borbi protiv korupcije (informacije o tijeku izrade – Marina Horvat Pavlic),
  6. Razno.