Naši predstavnici / Imenovanja

  • Imenovanja

Ministarstvo državne imovine

Radna skupina za izradu novog Zakona o državnoj imovini: Goran Pauk (Šibensko-kninska županija) i Željko Kolar (Krapinsko-zagorska županija) za članove

Radna skupina za izradu Zakona o izmejnama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora: Anamarija Bralić (Splitsko-dalmatinska županija) za članicu i Ivan Filipović (Zagrebačka županija) za zamjenika članice

Ministarstvo zdravstva

Radna skupina za izradu izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti: Helena Bandalović (Splitsko-dalmatinska županija) za članicu i Ksenija Čuljak (Zagrebačka županija) za zamjenicu članice 

 

Ministarstvo uprave 

Radna grupa za izradu Nacrta prijedloga zakona o sprječavanju sukoba interesa: Marina Horvat Pavlic (Koprivničko-križevačka županija) za članicu 

 

Ministarstvo financija

Povjerenstvo za izradu novog modela sustava financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: Ivica Bošnjak (Zagrebačka županija) za člana.

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Inovacijsko vijeće za industriju Republike Hrvatske: Marlena Floigl (Šibensko-kninska županija) za članicu i Ante Vukašina (Zadarska Županija) za zamjenika članice.

Upravljački odbor - provedba Ugovora o savjetodavnim uslugama u cilju uspostave Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi koji se provode u sklopu Strateškog projekta za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi: Goran Pauk (Šibensko-kninska županija) za člana i Šime Mršić (Zadarska županija) za zamjenika člana. 

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Radna skupina za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina: Ivan Filipović (Zagrebačka županija) za člana.

 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Radna skupina za izradu Nacrta Zakona o pomorskom dobru i pomorskim lukama: Nada Milošević (Primorsko-goranska županija) i Damir Lučev (Šibensko-kninska županija) za članove.

 

Ministarstvo poljoprivrede

Odbor za praćenje provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-202.: Daniel Segarić (Zadarska županija) za člana i Željko Kraljičak (Osječko-baranjska) za zamjenika člana.

Radna skupina za izradu pondera novog Zakona o javnoj nabavi za područje poljoprivrede: Gordana Županac (Zagrebačka županija) za članicu.

Radna skupina za izradu pondera novog Zakona o javnoj nabavi za područje obrazovanja: Vesna Šerepac (Virovitičko-podravska) za članicu.

Radna skupina za izradu pondera novog Zakona o javnoj nabavi za područje zdravstva: Vesna Vlašić (Požeško-slavonska županija) za članicu.

Odbor za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske od 2014.-2020.: Petar Mamula (Primorsko-goranska županija) i Darko Juzbašić (Vukovarsko-srijemska županija) za članove.

Povjerenstvo za izradu prijedloga Pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi: Katarina Šuta (Splitsko-dalmatinska županija) za članicu i Roman Rosavec (Sisačko-moslavačka županija) za zamjenika članice. 

Povjerenstvo za izradu pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje: Dario Ripli (Virovitičko-podravska županija) za člana i Branko Grgić (Požeško-slavonska županija) za zamjenika člana. 

 

Ministarstvo pravosuđa

Savjet za suzbijanje korupcije Republike Hrvatske: Marina Horvat Pavlic (Koprivničko-križevačka županija) za članicu i Goran Petrc (Primorsko-goranska županija) za zamjenika članice.

 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Pododbor za praćenje Sporazuma o partnerstvu za područje NUTS 2 Kontinentalne Hrvatske: Melita Birčić (Koprivničko-križevačka županija) za članicu i Josip Kraljičković (Zagrebačka županija) za zamjenika članice.

Pododbor za praćenje Sporazuma o partnerstvu za područje NUTS 2 Jadranske Hrvatske: Božidar Longin (Zadarska županija) za člana i Mira Lepur (Šibensko-kninska županija) za zamjenicu člana.

Odbor za praćenje Programa transnacionalne suradnje Dunav 2014.-2020.: Zrinka Čobanković (Vukovarsko-srijemska županija) za članicu i Damir Lajoš (Osječko-baranjska županija) za zamjenika članice.

Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala: Petar Lagator (Osječko-baranjska županija) za člana.

Povjerenstvo za izradu nacrta Prijedloga zakona o potpomognutim područjima: Josip Begonja (Šibensko-kninska županija) za člana i Marijan Štimac (Koprivničko-križevačka županija) za zamjenika člana.

Povjerenstvo za izradu nacrta Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske: Marlena Floigl (Šibensko-kninska županija) za članicu i Zlatko Herček (Zagrebačka županija) za zamjenika članice.

Međuresorna radna skupina za izradu nacrta prijedloga Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem: Blanka Bobetko Majstorović (Sisačko-moslavačka županija) za članicu i Vesna Stajčić (Sisačko-moslavačka županija) za zamjenicu članice.

Nacionalni koordinacijski odbor za europske i strukturne i investicijske fondove u Republici Hrvatskoj za područje NUTS II Kontinentalne Hrvatske: Igor Andrović (Virovitičko-podravska županija), Matija Posavec (Međimurska županija), Jelena Ricov (Grad Zagreb) i Helena Matuša (Krapinsko-zagorska) za članove/ice te Viktor Šegrt (Karlovačka županija), Josip Šafar (Karlovačka županija), Stjepan Ribić (Osječko-baranjska) i Krunoslav Lukačić (Varaždinska županija) za zamjenike članova/ica.

Nacionalni koordinacijski odbor za europske i strukturne i investicijske fondove u Republici Hrvatskoj za područje NUTS II Jadranske Hrvatske: Goran Pauk (Šibensko-kninska županija) i Nikola Dobroslavić (Dubrovačko-neretvanska županija) za članove te Marlena Floigl (Šibensko-kninska županija) i Marko Boras Mandić (Primorsko-goranska županija) za zamjenike članova.

Nacionalni koordinacijski odbor za europske i strukturne i investicijske fondove u Republici Hrvatskoj - Pododbor za koordinaciju sudjelovanja RH u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim startegijama Europske unije: Igor Andrović (Virovitičko-podravska županija) za člana i Martina Furek-Hajdin (Karlovačka županija) za zamjenicu člana 

Upravljački odbor za izradu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine: Goran Pauk (Šibensko-kninska županija) za člana i Darko Koren (Koprivničko-križevačka županija) za zamjenika člana.

Savjetodavna funkcija u Nacionalnoj radnoj skupini za radni paket 5: Obalni i pomorski turizam: Mihaela Kadija (Zadarska županija) za članicu i Matea Dorčić (Splitsko-dalmatinska županija) za zamjenicu članice.

Savjetodavna funkcija u Nacionalnoj radnoj skupini za radni paket 6: Pomorski nadzor: Krešmir Laštro (Zadarska županija) za člana i Frane Radelja (Splitsko-dalmatinska županija) za zamjenika člana. 

Ministarstvo uprave

Radna grupa za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi: Goran Pauk (Šibensko-kninska županija) za člana.

 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Radna skupina za izradu revizije sustava socijalnih naknada: Antonija Canjuga (Međimurska županija) za članicu.

Nacionalni odbor za razvoj volonterstva: Robert Vulić (Koprivničko-križevačka županija) za člana.

Radna skupina za izradu nacrta Zakona o socijalnoj skrbi: Sonja Tošić Grlač (Međimurska županija) za članicu i Dragica Marač (Primorsko-goranska županija) za zamjenicu članice.

Radna skupina za izradu i praćenje Programa provedbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.) za razdoblje 2017. do 2019.: Dragica Marač (Primorsko-goranska županija) za članicu i Marija Rončević (Ličko-senjska županija) za zamjenicu članice.

Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske: Marina Rukavina (Ličko-senjska županija) za članicu i Karmela Baburić (Ličko-senjska županija) za zamjenicu članice.

 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Povjerenstvo za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša u 2017. godini: Šimo Mršić (Zadarska županija) za člana.

Povjerenstvo za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere ublažavanja i prilagodbu klimatskim promjenama - Tehnička radna skupina za politiku i mjere za niskouglični razvoj: Sandra Mirić (Zagrebačka županija) za članicu i Dragica Vugić (Sisačko-moslavačka županija) za zamjenicu članice.

Povjerenstvo za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere ublažavanja i prilagodbu klimatskim promjenama - Tehnička radna skupina za politiku i mjere za prilagodbu klimatskim promjenama: Sanja Slavica Matešić (Šibensko-kninska županija) za članicu i Jelena Čanik (Primorsko-goranska) za zamjenicu članice.

Povjerenstvo za izradu nacrta II. Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2018. - 2020. s pogledom do 2023. godine: Danijela Lovoković ( Osječko-baranjska županija) 

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Upravni odbor za provedbu projekta „CEDEFOP Thematic Country Reviews on Apprenticeship“: Ferdinand Troha (Požeško-slavonska županija) za člana.

 

Ured za udruge

Savjet za razvoj civilnog društva: Danijela Hećimović (Ličko-senjska županija) za članicu i Jasna Abramović (Virovitičko-podravska županija) za zamjenicu članice.

Savjet inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast: Marina Horvat Pavlic (Koprivničko-križevačka županija) za članicu i Sandra Herman (Međimurska županija) za zamjenicu članice.

 

Savez društava Naša djeca Hrvatske

Radna skupina za izradu kriterija u projektu „Županije – prijatelji djece“: Katarina Milković (Grad Zagreb), Ruža Jelovac (Varaždinska županija), Jadranka Mustapić Karlić (Vukovarsko-srijemska županija), Ferdinand Troha (Požeško-slavonska županija), Dragica Marač (Primorsko-goranska županija), Željko Šančić (Karlovačka županija), Sonja Borovčak (Krapinsko-zagorska županija), Renata Vuksan (Zadarska županija), Marina Viduka (Zadarska županija), Serafina Zelić Kos (Osječko-baranjska županija), Sonja Tošić Grlač (Međimurska županija).

Središnji koordinacijski odbor akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“: Jasna Petek (Krapinsko-zagorska županija) i Martina Gregurović Šanjug (Krapinsko-zagorska županija) za članice.