Naši predstavnici / Imenovanja

Savjet za razvoj civilnog društva Vlade Republike Hrvatske: članica Danijela Hećimović, viša stručna suradnica za kulturu, tehničku kulturu, informiranje i sport Ličko-senjske županije; zamjenica članice Jasna Abramović, pročelnica Ureda župana Virovitičko-podravske županije 

Radna grupa za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi pri Ministarstvu uprave: članica Marina Horvat Pavlic, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Koprivničko-križevačke županije; zamjenica članice Marina Dujmović Vuković, pročelnica Ureda župana Zadarske županije 

Povjerenstvo za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša u 2017. godini pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike: član Šimo Mršić, zamjenik župana Zadarske županije 

Odbor za praćenje Programa transnacionalne suradnje Dunav 2014.-2020. Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU: članica Zrinka Čobanković, zamjenica v.d. pročelnika u Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj Vukovarsko-srijemske županije; zamjenik članice Damir Lajoš, viši savjetnik za međunarodne projekte i regionalni razvoj u Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj Osječko-baranjske županije 

Povjerenstvo za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama Ministarstva zaštite okoliša i energetike:

- u Tehničku radnu skupinu za politiku i mjere za niskougljični razvoj- članica Sandra Mirić, samostalna upravna referentica za zaštitu okoliša i prirode Zagrebačke županije; zamjenica članice Dragica Vugić, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije

-u Tehničku radnu skupinu za politiku i mjere za prilagodbu klimatskim promjenama-članica Sanja Slavica MAtešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove; zamjenica članice Jelena Čanik, voditeljica odsjeka za zaštitu okoliša u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditelhstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije 

Radna skupina Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za izradu Nacrta prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo i otočni razvoj Šibensko-kninske županije i Nada Milošević, pročelnica Upravnog odjela pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije.

Nacionalni odbor za razvoj volonterstva: za člana Robert Vulić iz Koprivničko-križevačke županije.

Upravni odbor (Steering Committee) projekta "Thematic Country Reviews on Apprenticeship" u okviru kojeg se provodi istraživanje o naukovanju u Republici Hrvatskoj  pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja: Ferdinand Troha, zamjenik župana za društvene djelanosti Požeško-slavonske županije.

Radna skupina Ministarstva poljoprivrede za izradu pondera novog Zakona o javnoj nabavi: za područje poljoprivrede - Gordana Županac, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije, za područje obrazovanja - Vesna Šerepac, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu Virovitičko-podravske županije, za područje zdravstva - Vesna Vlašić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Požeško-slavonske županije.

Radna skupina Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - izrada nacrta Zakona o socijalnoj skrbi: za članicu dr.sc. Sonja Tošić Grlač, voditeljica Odsjeka za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine-pomoćnica pročelnika Međimurske županije; za zamjenicu članice mag.psych. Dragicu Marač, pročelnicu Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Primorsko-goranske županije.

Savjet inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast: članica Marina Horvat Pavlic (Koprivničko-križevačka županija); zamjenica članice Sandra Herman (Međimurska županija).

Radna skupina za izradu i praćenje Programa provedbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.) za razdoblje 2017. do 2019. : članica Dragica Marač (Primorsko-goranska županija), zamjenica članice: Marijana Rončević (Ličko-senjska županija).

Povjerenstvo za izradu Zakona o poljoprivrednom zemljištu: članica: Silva Wendling (Osječko-baranjska županija),zamjenica članice: Anita Sinjeri Ibrišević (Sisačko-moslavačka županija)

Povjerenstvo za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama: članica: Silva Wendling (Osječko-baranjska županija) ,zamjenik članice: Dražen Milinković (predsjednik nadzornog odbora grupacije vodovoda i kanalizacije RH)

Povjerenstvo za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva: članica: Ljiljana Križanić (Sisačko-moslavačka županija), zamjenik članice: Tomislav Masten (Zagrebačka županija) 

Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU: Željko Kraljičak, zamjenik osječko-baranjskog župana

Radna skupina za izradu novog Zakona o državnoj imovini pri Ministarstvu financija: Goran Pauk, predsjednik Hrvatske zajednice županija i šibensko-kninski župan;  Željko Kolar, krapinsko-zagorski župan 

Radna grupa za izradu Nacrta prijedloga zakona o sprječavanju sukoba interesa Ministarstva uprave: Marina Horvat Pavlic, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove (Koprivničko-križevačka županija)

Za predstavnike Hrvatske zajednice županija u radnu skupinu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za izradu nacrta Zakona o socijalnoj skrbi imenovani su: Sonja Tošić Grlač, voditeljica Odsjeka za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine - pomoćnica pročelnika Međimurske županije za članicu radne skupine, Dragica Marač, voditeljica Odsjeka za zdravstvo, socijalnu politiku i mlade Primorsko-goranske županije za članicu, Andreja Ninić, voditeljica Odsjeka za socijalne i socijalno-zdravstvene ustanove Grada Zagreba za zamjenicu člana, Mato Golubičić, pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije za zamjenika člana.

Za predstavnike Hrvatske zajednice županija u Povjerenstvu za izradu nacrta Prijedloga zakona o potpomognutim područjima imenovani su: Josip Begonja, gradonačelnik Drniša za člana Povjerenstva te Marijan Štimac, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije za zamjenika člana Povjerenstva.

Za predstavnike Hrvatske zajednice županija u Povjerenstvu za izradu Zakona o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima predloženi su: Luka Čuljak, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba za člana Povjerenstva te Krunoslav Kralj, voditelj projekata razvojne agencije Karlovačke županije KARLA d.o.o. za zamjenika člana Povjerenstva.

Za predstavnicu Hrvatske zajednice županija u Neformalnu međuresornu radnu skupinu za izradu i donošenje URBANE AGENDE za Europsku uniju imenovana je Katica Prpić, pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije za članicu. 

Za predstavnike Hrvatske zajednice županija u izaslanstvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe predloženi su: Goran Pauk, župan Šibensko-kninske županije i Dunja Magaš, zamjenica župana Brodsko-posavske županije za članove izaslanstva te Matija Posavec, župan Međimurske županije, Valter Flego, župan Istarske županije i Jelena Pavičić Vukičević, potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreb za zamjenike članova izaslanstva. 

Za predstavnike Hrvatske zajednice županija u Nacionalni koordinacijski odbor za europske strukturne i investicijske fondove u Republici Hrvatskoj - Pododbor za koordinaciju sudjelovanja RH u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije za NUTS2 Kontinentalnu Hrvatsku imenovani su: Sanja Bošnjak, obnašateljica dužnosti župana Virovitičko-podravske županije, Matija Posavec, župan Međimurske županije, Jelena Ricov, pročelnica Ureda za programe i projekte Europske unije Grada Zagreba i Helena Matuša, zamjenica direktorice Zagorske razvojne agencije za članove te Viktor Šegrt, direktor Razvojne agencije Karlovačke županije, Josip Šafar, zamjenik župana Karlovačke županije, Stjepan Ribić, predsjednik uprave Razvojne agencije Slavonije i Baranje, Krunoslav Lukačić, direktor Agencije za razvoj Varaždinske županije za zamjenike članova. 

Za predstavnice Hrvatske zajednice županija u Radnu skupinu za izradu novog Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Ministarstva turizma imenovane su Sanja Bošnjak, obnašateljica dužnosti župana Virovitičko-podravske županije za članicu te Martina Bienenfeld, direktorica Turističke zajednice Grada Zagreba za zamjenicu članice.

Za predstavnike Hrvatske zajednice županija u Radnu skupinu za izradu izmjena i dopuna Zakona o boravišnoj pristojbi i Zakona o članarinama u turističkim zajednicama Ministarstva turizma imenovani su Željana Šikić, direktorica Turističke zajednice Šibensko-kninske županije za članicu, te Antonio Sobol, direktor Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za zamjenika članice. 

Za predstavnike Hrvatske zajednice županija u Savjetodavno stručno povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske imenovani su: Željko Jakopović, zamjenik župana Požeško-slavonske županije za člana te Jadranka Veselić Bruvo, vršiteljica dužnosti pročelnice Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba za zamjenicu člana. 

Za predstavnike Hrvatske zajednice županija u Povjerenstvo za izradu Pravilnika o provedbi mjere M05 „Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. imenovani su: Željko Kraljičak, zamjenik župana Osječko-baranjske županija za člana i Anita Sinjeri Ibrišević, zamjenica župana Sisačko-moslavačke županije za zamjenicu člana. 

Za predstavnike Hrvatske zajednice županija u Inovacijsko vijeće za industriju Republike Hrvatske imenovani su: Marlena Floigl, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Šibensko-kninske županije za članicu te Ante Vukašina, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Zadarske županije za zamjenika članice. 

Za predstavnike Hrvatske zajednice županija u Stručno povjerenstvo za Nacrt Zakona o pomorskom dobru i pomorskim lukama imenovani su: Nada Milošević, pročelnica Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije za članicu i Damir Lučev, ravnatelj Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije za člana.  

Za predstavnike Hrvatske zajednice županija u Nadzorni odbor Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013. imenovani su: Marin Piletić, zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije za člana te Dunja Magaš, zamjenica župana Brodsko-posavske županije za zamjenicu člana.  

Za predstavnike Hrvatske zajednice županija u Partnersko vijeće statističkih regija imenovani su: u Partnersko vijeće Kontinentalna Hrvatska: Alojz Tomašević, župan Požeško-slavonske županije za člana i mr.sc. Jelena Zrinski Berger, pročelnica UO za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije Varaždinske županije za zamjenicu člana; u Partnersko vijeće Jadranska Hrvatska: Nikola Dobroslavić, župan Dubrovačko-neretvanske županije za člana i mr.sc. Marlena Floigl, pročelnica UO za gospodarstvo Šibensko-kninske županije za zamjenicu člana.

Za predstavnike Hrvatske zajednice županija u radnu skupinu za razmatranje Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske imenovani su: Davor Lonić, pročelnik UO za razvoj i europske procese Zadarske županije za člana, Ivo Klaić, pročelnik UO za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku Dubrovačko-neretvanske županije za člana, Tomislav Polić, dipl. pravnik, privremeni pročelnik UO zajedničkih poslova Splitsko-dalmatinske županije za člana, Melita Birčić, ravnateljica PORA-e Razvojne agencije Podravine i prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji za članicu, Jadranka Veselić Bruvo, dipl.ing.arh., pročelnica Ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba za članicu, Jelena Ricov, pročelnica Ureda za programe i projekte Europske unije Grada Zagreba za članicu i Željko Jakopović, dipl.ing., zamjenik župana Požeško-slavonske županije za člana.

Za predstavnike Hrvatske zajednice županija u radnu skupinu za izradu kriterija u projektu "Županije - prijatelji djece" imenovani su: mr. sc. Katarina Milković, prof., pomoćnica pročelnika za odgoj i obrazovanje, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba za članicuRuža Jelovac, pročelnica UO za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb Varaždinske županije za članicu, doc. dr. sc. Jadranka Mustapić-Karlić prof., pročelnica UO za obrazovanje i šport Vukovarsko-srijemske županije za članicuFerdinand Troha, zamjenik župana Požeško-slavonske županije za člana, Dragica Marač, pročelnica UO za socijalnu politiku i mlade Primorsko-goranske županije za članicuŽeljko Šančić, pročelnik UO za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje Karlovačke županije za članaSonja Borovčak za članicuRenata Vuksan, prof., pomoćnica pročelnika UO za društvene djelatnosti Zadarske županije za članicu, Marina Viduka prof., viša stručna suradnica u UO za društvene djelatnosti Zadarske županije za članicu,Serafina Zelić-Kos, viša savjetnica u UO za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije za članicu, dr. sc. Sonja Tošić-Grlač, voditeljica Odsjeka za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine – pomoćnica pročelnika UO za društvene djelatnosti Međimurske županije za članicu.

Za predstavnice Hrvatske zajednice županija u Središnji koordinacijski odbor akcije "Gradovi i općine - prijatelji djece" imenovane su: Jasna Petek, zamjenica župana za društvene djelatnosti Krapinsko-zagorske županije te Martina Gregurović Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i mlade Krapinsko-zagorske županije. 

Za predstavnicu Hrvatske zajednice županija u Odboru za praćenje Operativnog programa "Zaštita okoliša" 2007. - 2013. imenovana je mr.sc. Danijela Lovoković, dipl.ing.arh., pročelnica UO za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije za članicu.

Za predstavnike Hrvatske zajednice županija u radnu skupinu za izradu Plana zaštite okoliša Republike Hrvatske imenovani su: Jerko Kostelac, stručni savjetnik za zaštitu prirode u UO za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije za članaSandra Golubić, voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode Međimurske županije za člana, Marinko Maradin, dipl.ing.arh., pročelnik UO za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije za člana, Ivica Samarđić, ravnatelj Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije za člana, Dr.sc. Sanja Slavica Matešić, dipl.ing. pročelnica UO za zaštitu okoliša i koumanlne poslove Šibensko-kninske županije za člana, Željka Kučinić, dipl.ing.arh., ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije za člana, Dr.sc. Sandra Tucak Zorić, pomoćnica pročelnika u Gradskom uredu za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Sektor za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom Grada Zagreba za člana.

Za predstavnika Hrvatske zajednice županija u Odboru za praćenje (MC) – Program prekogranične suradnje INTERREG Slovenija – Hrvatska 2014.-2020. imenovani su Matija Posavec, župan Međimurske županije za člana i Patrizia Bosich, pročelnica Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije, za zamjenicu člana.

Za predstavnika Hrvatske zajednice županija u Jadransko-jonskom transnacionalnom programu – Bologna, imenovani su Lovro Jurišić, pomoćnik pročelnika UO za razvoj i europske procese Zadarske županije za člana, te Damir Fašaić, pročelnik UO za gospodarstvo Zagrebačke županije, za zamjenika člana.

 

Za predstavnika Hrvatske zajednice županija u Programu Mediteran – Marseilles imenovani su Boris Sabatti, direktor IDA – Istarske razvojne agencije za člana te Viktor Šegert, direktor KARLA – Razvojne agencije Karlovačke županije za zamjenika člana.

 

Za predstavnike Hrvatske zajednice županija u radnoj skupinu “Jugoistočna Europa” projekta LADDER –Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising awareness,  imenovani su: Marija Ciceli, Međimurska županija, Tina Ribarić, CTR – Razvojna agencija Brodsko-posavske županije, Ksenija Lacković-Ambruš, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Martina Otročak, Virovitičko-podravska županija, Ivana Plank, Zagrebačka županija, Melita Sečan, Međimurska županija, Martina Sikirić, Zadarska županija, Snježana Tomašević, Sisačko-moslavačka županija, Mihaela Tomašević, Javna ustanova ReraSD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Lidija Vukojević, Brodsko-posavska županija, Željka Vuković, VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.

 

Za predstavnike Hrvatske zajednice županija u radnoj skupinu “Javno-privatno partnerstvo za razvoj” projekta LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising awareness, imenovani su: Izabela Belić, Brodsko-posavska županija, Mateja Cah, VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, Ida Kovač, PORA – Razvojna agencija Podravine i Prigorja, Sanja Mihovilić, Krapinsko-zagorska županija, Nikolina Miočić, Zadarska županija, Ivana Modrić, Zadarska županija, Daniel Pavić, Zadarska županija, Vladimir Šadek, Koprivničko-križevačka županija, Marijana Tomičić, Karlovačka županija, Marija Vučković, Dubrovačko-neretvanska županija.

 

Za predstavnike Hrvatske zajednice županija u radnoj skupinu “Mladi i razvoj” projekta LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising awareness, imenovani su: Mirela Brechelmacher, CTR – Razvojna agencija Brodsko-posavske županije, Hrvoje Grancarić, Zadarska županija, Nataša Hlaban, Zagorska razvojna agencija, Ivan Jurković, Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, Filip Kuštro, Savjet mladih Osječko-baranjske županije, Dragica Marač, Primorsko-goranska županija, Marijana Marić, Zadarska županija, Sanja Sabolić, Virovitičko-podravska županija, Dorotea Telarović, Osječko-baranjska županija, Anita Tenžera, VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, Ivana Zubak, Virovitičko-podravska županija.

 

Za članove Radne grupe za praćenje rada sustava obrane od tuče pri Ministarstvu poljoprivrede imenovani su: Marijan Mikulandi (Bjelovarsko-bilogorska županija), Željko Burazović(Brodsko-posavska županija), Luka Čuljak (Grad Zagreb), Ivan Banjavčić (Karlovačka županija)Marijan Štimac (Koprivničko-križevačka županija)Sanja Mihovilić (Krapinsko-zagorska županija)Matija Posavec(Međimurska županija)Silva Wendling (Osječko-baranjska županija)Željko Jakopović (Požeško-slavonska županija)Ljiljana Križanić (Sisačko-moslavačka županija)Dragutin Vincek (Varaždinska županija)Andrija Matić (Vukovarsko-srijemska županija)Gordana Županac (Zagrebačka županija).

Za predstavnike Hrvatske zajednice županija u Povjerenstvo za izradu Pravilnika o provedbi mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" iz Programa ruralnog razvoja 2014. - 2020. za Republiku Hrvatsku imenovani su: Nikola Grizelj, viši savjetnik u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije za člana te Dejan Jurić, savjetnik u Upravnom odjelu za poljoprivredu Brodsko-posavske županije za zamjenika člana. 

Za predstavnike Hrvatske zajednice županija u Povjerenstvo za izradu Pravilnika o provedbi mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ iz Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020. za Republiku Hrvatsku Ministarstva poljoprivrede imenovani su Dragutin Vincek, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije za člana te Mihaela Hađasija Čauš, savjetnica za poslove ekologije Bjelovarsko-bilogorske županije za zamjenicu člana.  

Za predstavnike Hrvatske zajednice županija u Nacionalnom koordinacijskom odboru za europske strukturne i investicijske fondove u Republici Hrvatskoj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za područje NUTS II Kontinentalne Hrvatske imenovani su Tomislav Tolušić, župan Virovitičko-podravske županije, Matija Posavec, župan Međimurske županije, Jelena Ricov, pročelnica Ureda za programe i projekte Europske unije Grada Zagreba, Helena Matuša, zamjenica direktorice Zagorske razvojne agencije. Za zamjenike predstavnika imenovani su Davor Vlaović, zamjenik župana Brodsko-posavske županije, Josip Šafar, zamjenik župana Karlovačke županije, Stjepan Ribić, predsjednik uprave Razvojne agencije Slavonije i Baranje,  Krunoslav Lukačić, direktor Agencije za razvoj Varaždinske županije.

 

Za predstavnike Hrvatske zajednice županija Nacionalnom koordinacijskom odboru za europske strukturne i investicijske fondove u Republici Hrvatskoj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za područje NUTS II Jadranske Hrvatske imenovani su: Goran Pauk, župan Šibensko-kninske županije i Nikola Dobroslavić, župan Dubrovačko-neretvanske županije. Za zamjenike predstavnika imenovani su Zlatko Komadina, župan Primorsko-goranske županije i Marko Boras Mandić, zamjenik župana Primorsko-goranske županije.

 

Za predstavnicu Hrvatske zajednice županija u Radnoj skupini za izradu Nacrta prijedloga Nacionalne obiteljske politike Ministarstva socijalne politike i mladih imenovana je Sonja Tošić-Grlač, voditeljica Odsjeka za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Međimurske županije.

 

Za predstavnice Hrvatske zajednice županije u Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju Ministarstva zdravlja imenovane su Ruža Jelovac, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb Varaždinske županije za članicu Radne skupine, te Ružica Gverieri pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije za zamjenicu članice Radne skupine.

 

Za predstavnice Hrvatske zajednice županija u Savjetu za suzbijanje korupcije Republike Hrvatske imenovane su Marina Horvat Pavlic, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, župana i opće poslove Koprivničko-križevačke županije za članicu te Snježana Raguž, pročelnica Upravnog odjela za javne financije Osječko-baranjske županije, za zamjenicu članice Savjeta.

 

Za predstavnike Hrvatske zajednice županija u Savjetu za mlade Vlade RH  imenovani su Jasna Petek,zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije za društvene djelatnosti, za članicu Savjeta, te Marina Horvat Pavlic,  pročelnica UO za poslove Županijske skupštine, župana i opće poslove Koprivničko-križevačke županije za zamjenicu članice Povjerenstva.

 

Za predstavnike Hrvatske zajednice županija u projektu LADDER koji se provodi od 1. siječnja 2015. do 1. siječnja 2018. imenovani su: Jelena Kurtović (Splitsko-dalmatinska županija), Mirjana Zubak (Grad Zagreb) i Gabrijela Žalac (Vukovarsko-srijemska županija).

 

Odbor za praćenje provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. imenovani su: Daniel Segarić (Zadarska županija) za člana i dr. sc. Željko Kraljičak (Osječko-baranjska županija) za zamjenika člana.

 

Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja Plana upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016.-2021. godine na okoliš (Ministarstvo poljoprivrede), ispred Hrvatske zajednice županija imenovani su: dr.sc. Dragutin Vincek, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije za člana Povjerenstva i Željko Jakopović, dipl. ing., zamjenik župana Požeško-slavonske županije za zamjenika člana Povjerenstva.

 

Upravni odbor projekta LADDER – „Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising – awereness“ –  u ime Hrvatske zajednice županija imenovana je Sanja Bošnjak (Virovitičko-podravska županija)

 

Kao predstavnici Hrvatske zajednice županija u Odbor za praćenje Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. imenovane su: Marina Horvat Pavlic (Koprivničko-križevačka županija) za članicu Odbora i Petra Vrančić Lež (Krapinsko-zagorska županija) za zamjenicu članice. 

 

ODBOR ZA PRAĆENJE PROGRAMA SREDIŠNJE EUROPE

Za Središnju Europu – Helena Matuša (Krapinsko-zagorska županija) član i Sandra Polanec Marinović(Međimurska županija) zamjenik člana

Za Program Dunav – gospođa Gabrijela Žalac (Vukovarsko-srijemska) član i Stjepan Ribić (Osječko-baranjska) zamjenik člana

 

Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš (Ministarstvo poljoprivrede) u ime Hrvatske zajednice županija imenovani su: doc. dr. sc. Koraljka Vahtar Jurković (Primorsko-goranska županija) za člana te dr. sc. Dragutin Vincek ( Varaždinska županija) za zamjenika člana.

 

NUTS II Kontinentalne regije kao predstavnici Hrvatske zajednice županija imenovani su Jelena Zrinski Berger(Varaždinska županija) i dr. sc. Stjepan Ribić (Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje).

Kao zamjenici članova NUTS II Kontinentalne regije imenovani su Josip Šafar (Karlovačka županija) i Sandra Polanec Marinović (Regionalna razvojna agencija Međimurje).

 

Odbor za praćenje za Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova ispred Hrvatske zajednice županija imenovana je Sanja Bošnjak (Virovitičko-podravska županija) za člana i Melita Birčić (Koprivničko-križevačka županija) za zamjenicu člana.

Kao dodatni predstavnici Hrvatske zajednice županija u Odbor za praćenje Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020." imenovani su: Jelena Ricov, pročelnica Ureda za programe i projekte Europske unije Grada Zagreba za članicu i Jelena Marković, pomoćnica pročelnice Ureda za programe i projekte Europske unije Grada Zagreba za zamjenicu članice te Dragan Vulin, zamjenik župana Osječko-baranjske županije za člana i Ilija Cota, direktor Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST za zamjenika člana. 

 

NUTS II Jadranske regije kao predstavnici Hrvatske zajednice županija imenovani su Mira Lepur (Šibensko-kninska županija) i doc. dr. sc. Ljudevit Krpan (Primorsko-goranska županija).

Kao zamjenici članova NUTS II Jadranske regije imenovani su Marina Dujmović Vuković (Zadarska županija) i Marlena Floigl (Šibensko-kninska županija).

 

Povjerenstvo za izradu Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje 2015.-2017.  ispred Hrvatske zajednice županija imenovana je Danijela Lovoković (Osječko-baranjska županija).

 

Međusektorski stručni odbor u sklopu projekta „Sinergijski socijalni sustav“ koji se provodi u sklpu programa EU „PROGRESS“ imenovana je Helena Bandalović (Splitsko- dalmatinska županija) te Josip Takač (Sisačko-moslavačka županija).

 

Radna skupina za pripremu Programa potpora namijenjenog poboljšanju inovacijskog okruženja s naglaskom na centre kompetencija, imenovan je Tomislav Petric (Virovitičko-podravska županija) za člana i Drago Matić (Šibensko-kninska županija) za zamjenika člana.

Povjerenstvo za izradu Pravilnika o provedbi mjere M04 „Ulaganje u fizičku imovinu“ , Podmjere 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, Operacija 4.3.2. „Komasacija poljoprivrednog zemljišta“ imenovan je za člana Luka Čuljak (Krapinsko-zagorska županija) te za zamjenicu Silva Wendling (Osječko-baranjska županija)

 

Povjerenstvo za izradu Pravilnika o provedbi mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, Operacije 4.3.1. „Korištenje vode u poljoprivredi“ imenovali smo za člana Željko Kraljičak (Osječko-baranjska županija) te za zamjenika Daniel Segarić (Zadarska županija)

 

Za predstavnicu Hrvatske zajednice županija u Radnu skupinu za izradu revizije sustava socijalnih naknada imenovana je Antonija Canjuga, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čakovec - Međimurska županija.

 

Povjerenstvo za izradu Pravilnika o provedbi operacije 5.2.2. „Razminiranje poljoprivrednog zemljišta“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020, imenovali smo za člana Ivan Crnica (Šibensko-kninska županija) te za zamjenika Damir Buntić (Šibensko-kninska županija).

 

Za predstavnike Hrvatske zajednice županija u Odbor za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske od 2014. - 2020. imenovani su Petar Mamula, zamjenik župana Primorsko-goranske županije te Darko Juzbašić, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije.  

Povjerenstvo za izradu Pravilnika o provedbi mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.2. „Potpora za ulaganje u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ unutar Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. za Republiku Hrvatsku imenovan je za člana Luka Čuljak (Grad Zagreb).

 

Sektorska radna skupina za izradu nove Strategije suzbijanja korupcije – član Marija Gemeri  (Karlovačka županija).

 

Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša - Marinko Maradin (Karlovačka županija).

 

Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala:

Sanja Bošnjak ( Virovitičko- podravska županija)

Edita Stilin (Primorsko-goranska županija)

 

Nadzorni odbor „u sjeni“ za Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala u okviru 1. generacije strukturnih fondova“:

Marija Vučković ( Dubrovačko-neretvanska županija)

Dunja Magaš (Brodsko-posavska županija)

Stručno povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske: Alojz Tomašević (Požeško-slavonska županija); Zlatko Filipović (Koprivničko-križevačka županija)

Povjerenstvo za izradu Prijedloga nacrta izmjena i dopuna Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje: Ivan Banjavčić (Karlovačka županija), Silva Wendling ( Osječko-baranjska županija)

Stručno povjerenstvo za izradu Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta: Željko Kraljičak (Osječko-baranjska županija), Josip Kraljičković (Zagrebačka županija)

Savjet inicijative Partnerstva za otvorenu vlast: Kseniju  Cvitković Jambrošić ( Karlovačka županija) za člana te Slobodana Manovića (Požeško – slavonska županija) za zamjenika članice.

Nacionalni odbor za razvoj volonterstva HZŽ je za člana imenovao Renatu Glavica ( Koprivničko-križevačka županija)

Povjerenstvo za izradu Nacrta prijedloga Zakona o vodnim uslugama: član: Zdravko Dijaković (Virovitičko-podravska županija), zamjenik člana: Ante Vukašina (Zadarska županija).

Pododbor za praćenje Sporazuma o partnerstvu za područje NUTS 2 Kontinentalne Hrvatske: Melita Birčić (Koprivničko-križevačka) za članicu i Josip Kraljičković (Zagrebačka županija) za zamjenika članice.

Pododbor za praćenje Sporazuma o partnerstvu za područje NUTS 2 Jadranske Hrvatske: Božidar Longin (Zadarska) za člana i Mira Lepur (Šibensko-kninska) za zamjenicu člana.

Imenovanje - Stalni ovlašteni predstavnici za provedbu postupka (428.15 kB pdf)