Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • 1,2 milijuna kuna za potpore i unapređenje lovstva

1,2 milijuna kuna za potpore i unapređenje lovstva

Zagrebačka županija osigurala je 1,2 milijuna kuna bespovratnih sredstava za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva na svom području. Javni poziv za dodjelu spomenutih sredstava je otvoren do 30. studenoga 2019. godine.

Korisnici županijske potpore mogu biti lovoovlaštenici zajedničkih i državnih lovišta na području Zagrebačke županije. Također, korisnici potpore mogu biti i poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem fazana i zeca običnog, a koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Zagrebačkoj županiji te Lovački savez Zagrebačke županije.

Potpore će se dodjeljivati za uzgoj, unos i zaštitu divljači i lovišta, za izradu dokumentacije za razvoj i unapređenje lovstva, gospodarske manifestacije vezane uz lovstvo te povećanje kvalitete infrastrukture u lovištima.

Najviši ukupni godišnji iznos potpore koju jedan korisnik može ostvariti iznosi do 100.000 kuna.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se jave na natječaj do 30. studenoga 2019. godine. Informacije, tekst natječaja i potrebni obrasci nalaze se ovdje, a više informacija može se dobiti na brojevima telefona 01/ 6009-427 ili 01/6009-426.

Prijave na natječaj moguće su na dva načina:

1. elektronički, putem sustava ePrijave koji je dostupan na poveznici www.eprijave.hr na način da se ispuni odgovarajući obrazac i učita propisana dokumentacija (skenirani dokumenti/formati pdf i jpg) u sustav za prijavu projekata. Nakon završetka ePrijave potrebno je ispisati prijavni obrazac, potpisati ga te poslati u roku od 7 dana od dana ispunjavanja ePrijave, (bez već priložene propisane dokumentacije), preporučenom poštom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb ili osobno na istu adresu u Pisarnicu na 6. katu.

2. putem pošte, na način da popunjeni zahtjev s pripadajućom dokumentacijom pošalje na gore navedenu adresu, najkasnije do 30. studenoga 2019. godine.