Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Dobro upravljanje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave – općinama, gradovima i županijama

Dobro upravljanje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave – općinama, gradovima i županijama

Konferencija Dobro upravljanje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u organizaciji tvrtke TIM4PIN i Zaklade Konrd Adenauer održat će se u petak 9. studenog 2018. u hotelu Dubrovnik u Zagrebu. Polaznici će imati mogućnost kupiti knjigu Vodič za dobro upravljanje u javnom i neprofitnom sektoru čije je ozdavanje podržala i Hrvatska zajednica županija. 

Uspješan i dugoročno održiv rast i razvoj lokalnih i područnih (regionalnih) jedinica moguć je jedino uz horizontalno i vertikalno povezivanje. Horizontalno povezivanje znači osmišljavanje zajedničkih ciljeva za svoju i okolne općine i gradove te realizaciju zajedničkih projekata i umrežavanje svih segmenata društva poput mladih, znanstvenika, poduzetnika, neprofitnih organizacija, socijalnih partnera. Lokalni razvoj ne mogu osmišljavati samo zaposlenici lokalne jedinice, on mora biti rezultat rada sa cijelim stanovništvom i harmoniziran sa strategijama lokalnog razvoja drugih lokalnih jedinica na području županije i šire. Isto tako neophodno je povezivanje sa županijskom i sektorskim nacionalnim strategijama te ciljevima zadanim na razini Europske unije, a upravo to je vertikalno povezivanje. Bez ovako osmišljenog lokalnog razvoja teško je postići uspjeh.

Uz dobro utvrđene ciljeve razvoja, očekivane rezultate i indikatore mjerenja uspješnosti neophodno je uspostaviti dobar sustav s jasno definiranim poslovnim procesima, procedurama te jasno opisanim radnim mjestima s utvrđenim pravima i odgovornostima. Informiranje građana o radu, korištenju javnog novca i postignutim rezultatima temelj je transparentnosti koja je neophodna za izgradnju povjerenja bez kojeg nema investicija, rasta i razvoja.

Zbog svega navedenog na radionici će biti obrađene teme  ključne za sustav dobrog upravljanja u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te na primjerima dobre prakse pokazati koji su glavni elementi ovog sustava i kako se uspostavljaju.

Uz to pregledom europskih politika pokazat će se kako je važno uspostavljati kriterije izvrsnosti, mjeriti uspješnost i međusobno se uspoređivati. To će i našim građanima omogućiti da biraju temeljem rezultata, znanja i rada, a naše lokalne jedinice i njihove čelnike motivirati da budu što bolje i uspješnije. Predstavljanjem inicijativa za izbor europske prijestolnice kulture, inovacija i mladih potaknut će se lokalne jedinice da pokušaju ispuniti tražene kriterije ne samo kako bi se natjecali za titulu prijestolnice već radi poboljšanja kvalitete rada i izgradnje svoje lokalne sredine kao sredine koja privlači talente, poduzetnike, inovatore i mlade.

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno uz obaveznu prijavu na linku.