Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • e-savjetovanja: Prijedlog Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu

e-savjetovanja: Prijedlog Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu

Prijedlogom pravilnika propisuje se u kampanji za 2018. godinu podnošenje jedinstvenog zahtjeva i način provedbe mjera te detaljni uvjeti i postupci za ostvarivanje potpore iz programa izravnih plaćanja, za IAKS mjere ruralnog razvoja iz programa ruralnog razvoja te za potpore male vrijednosti u okviru državnih potpora.

Novosti u provedbi programa izravnih plaćanja u odnosu na prethodnu godinu odnose se na:

• promjenu minimalnih uvjeta za održavanje trajnih travnjaka – pašnjaka i krških pašnjaka (napasivanje se sukladno uputi EK ne veže uz UG, minimalno jedna košnja godišnje je obvezna do 30. lipnja, osim u slučaju površina koje su prijavljene u okviru operacija 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti, Operacije 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca te Operacije 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira)

• prihvaćanje zaoravanja privremenih travnjaka (oranice sa kulturom trava i travolikih paša) kao kriterij za sprečavanje prelaska u kategoriju trajnih travnjaka

• pojednostavljenje i proširenje obuhvata dosadašnjih izuzeća kod uvjeta za zeleno plaćanje koji se odnose na raznolikost usjeva i ekološki značajne površine • svim novim i dosadašnjim korisnicima plaćanja za mlade poljoprivrednike od 2015. godine omogućeno je ostvarivanje potpore u razdoblju od ukupno pet godina U okviru IAKS mjera ruralnog razvoja unutar Mjere 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene od 2018. godine poljoprivrednicima će biti omogućeno podnošenje zahtjeva za potporu za nove operacije:

• 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

• 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima

• 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima

• 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima

• 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada U 2018. godini odobravanje i isplata potpore za naveden nove operacije biti će moguća tek nakon odobrenja i osiguranja sredstava od strane Europske komisije. Kampanja podnošenja zahtjeva za 2018. godinu počinje 5. ožujka 2018. godine

Savjetovanje je otvoreno do 21. veljače 2018., a nalazi se na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6905