Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • E-savjetovanje: financije

E-savjetovanje: financije

Ministarstvo financija na portalu e-Savjetovanja objavilo je niz nacrta prijedloga zakona iz područja poreza i doprinosa. Na njih čak sedam od jučer je moguće davati mišljenja i prijedloge za poboljšanje. 

Tako je trenutno moguće uključiti se u raspravu o Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodakNacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednostNacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosimaNacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinomNacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o porezu na promet nekretninaSavjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Zakona o trošarinama te Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

Kao što je i ranije najavljivano, jedna od promjena predloženih Nacrtom prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost je i prijedlog smanjenja opće stope PDV-a s trenutnih 25% na 24% te proširivanje primjene povlaštene stope PDV-a od 13%. 

Sve ostale detalje potražite na web stranici e-Savjetovanja, a u rasprave je moguće uključiti se do 6. rujna.