Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • E-savjetovanje: Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta

E-savjetovanje: Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta

Na stranicama e-Savjetovanja otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske.

Riječ je o pravilniku kojim se propisuje dokumentacija, rokovi i postupak za raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i javnog natječaja za zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske. 

Uključiti se možete sve do 18. srpnja, a sve ostale detalje pronađite na web stranici e-Savjetovanja