Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Europski odbor regija: Predsjednik Hrvatske zajednice županija Goran Pauk na sjednicama povjerenstava

Europski odbor regija: Predsjednik Hrvatske zajednice županija Goran Pauk na sjednicama povjerenstava

Predsjednik Hrvatske zajednice županija i župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk sudjeluje u radu sastanka Povjerenstva za politiku teritorijalne kohezije i proračun EU-a (COTER), te Povjerenstva za socijalnu politiku, obrazovanje, zapošljavanje, istraživanje i kulturu (SEDEC), koji se u organizaciji Europskog odbora regija održavaju u Bruxellesu.

Teme rasprava su osmišljavanje strategija regionalnog razvoja za razdoblje nakon 2020. godine., bolje izvještavanje o Kohezijskoj politici, iznalaženje pametnih i uključivih digitalnih rješenja na regionalnoj i lokalnoj razini, kao i budućnost europskog istraživačkog prostora iz regionalne i prekogranične perspektive. Na sastancima uz članove Odbora regija sudjeluju predstavnici Europske komisije te eksperti iz navedenih područja.

Europski odbor regija je politička skupština 350 predstavnika regionalne i lokalne samouprave koji putem ove instutucije EU-a izražavaju mišljenje lokalnih i regionalnih vlasti u procesu izrade zakonodavstva EU-a te kako bi Europa bila bliža svojim građanima i kako bi se potaknula kultura supsidijarnosti. Danas se 70% zakonodavstva EU-a provodi na lokalnoj i regionalnoj razini.