Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Izvještaj o aktivnostima Radne skupine za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i prostorno planiranje

Izvještaj o aktivnostima Radne skupine za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i prostorno planiranje

Tijekom prošle godine, Radna skupina za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i prostorno uređenje Hrvatske zajednice županija aktivno je sudjelovala u pripremi važnih strateških dokumenata te je kroz formiranja mišljenja, primjedbi i komentara utjecala na rad nadležnih ministarstava.

Posebno je važno istaknuti sudjelovanje u izradi Prijedloga Plana zaštite okoliša Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2024. godine. Kako je istaknula voditeljica skupine, Sanja Slavica Matešić, plan „u svojim prvim oblicima nije prepoznao specifičnu problematiku u zaštiti okoliša koja je prisutna na regionalnim razinama“. Uključenjem u izradu, Radna je skupština uspjela vratiti ulogu regionalne samouprave u ključni dokument zaštite okoliša Republike Hrvatske.

Osim navedenog, članovi Radne skupine aktivno su sudjelovali u izradi Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine i Zakona o komunalnom gospodarstvu.  Izricanjem mišljenja, primjedbi i komentara sudjelovali su i u izradi Izmjena i dopuna Zakona o zaštiti prirode, nacrta Šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske za razdoblje 2016. – 2025. godine te, između ostalog, i nacrta konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju.

Za kraj napomenimo kako s aktivnim radom nastavalju i u ovoj godini. Osim izricanja stručnih mišljenja i savjeta, želja je Skupine proširiti suradnju s nadležnim ministarstvima te znanja o zaštiti prirode i okoliša prenijeti i na ostale županijske službenike koji se bave spomenutim pitanjima.