Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Kakve promjene donosi novi Zakon o vodama?

Kakve promjene donosi novi Zakon o vodama?

Pravni status voda uređuje se Zakonom o vodama na čiji je novi prijedlog nedavno završeno javno savjetovanje. S obzirom na to da su Zakonom utvrđene i obveze jedinica lokalne i regionalne samouprave, Hrvatska zajednica županija uputila je svoje komentare.

Uz uređivanje pravnog statusa voda, vodnoga dobra i vodnih građevina sa svom popratnom dokumentacijom, novim prijedlogom Zakona o vodama provodi se i usklađivanje s relevantnim direktivama Europske unije. S obzirom da će se Prijedlogom Zakona o vodnim uslugama urediti, između ostaloga, i djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, a što je sada uređeno važećim Zakonom o vodama, nastala je potreba za međusobnim usklađenjem navedenih zakona (u konkretnom slučaju izdvajanja odredbi koje se odnose na javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju iz važećeg Zakona o vodama).

„Prijedlogom novog Zakona o vodama jedinice lokalne i regionalne samouprave isključuju se iz veoma važnih procesa, kao što je primjerice sudjelovanje u pripremi teksta odluke o odvodnji i odluke o zaštiti izvorišta. Također, Nacrtom prijedloga Zakona o vodama nije regulirano ispuštanje otpadnih voda iz bazena za kupanje kojih je svakim danom u Republici Hrvatskoj sve više, kad je riječ o manjim bazenima uz kuće za iznajmljivanje i na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima“, upozorava Sanja Slavica Matešić, voditeljica Radne skupine za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i prostorno uređenje Hrvatske zajednice županija.

S obzirom na to da u Republici Hrvatskoj ne postoji niti jedan normativni akt koji bi obvezivao na praćenje bazenskih otpadnih voda bazena uz kuće za iznajmljivanje ili kojim bi se propisali mikrobiološki i kemijski standardi za ispuštanja u kanalizaciju ili prirodne recipijente, predloženo je da se u Nacrt zakona o vodama ugradi zakonska, a potom i podzakonska osnova koja bi regulirala tematiku predtretmana, a potom i ispuštanja otpadnih voda iz „malih“ bazena za kupanje.

Donošenje Zakona o vodama, odnosno njegovo upućivanje u proceduru Vlade Republike Hrvatske predviđeno je u II. tromjesečju u Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu, kao i u Prijedlogu programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2019. godinu.