Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Konačni prijedlog Zakona o sustavu državne uprave

Konačni prijedlog Zakona o sustavu državne uprave

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora na 26. sjednici održanoj 17. lipnja 2019. godine, raspravio je Konačni prijedlog zakona o sustavu državne uprave, drugo čitanje čitanje, P.Z. br. 617, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 30. lipnja 2019. godine.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da će se ovim Zakonom značajno smanjiti broj državnih dužnosnika, odnosno da će upravnim organizacijama u sastavu ministarstva umjesto pomoćnika ministra upravljati rukovodeći državni službenici.

Posebno je istaknuto da se ovim prijedlogom Zakona o sustavu državne uprave razrađuju i opća pravila za povjeravanje poslova ureda državne uprave jedinicama područne samouprave. Također je Zakonom otvorena mogućnost uspostave jedinstvenih upravnih mjesta u gradovima.     

Članovi Odbora u raspravi su istaknuli potrebu decentralizacije poslova Ureda državne uprave na županije. Naglašeno je da decentralizacija mora imati za cilj jačanje administrativnih i financijskih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, jačanje autonomije u planiranju, financiranju i pružanju javnih usluga na lokalnoj razini, te jačanje lokalne demokracije i povećanja donošenja odluka na lokalnoj razini.