Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Konferencija GDPR: Izazov i prilika Suradnja i konzistentnost ključ su zaštite osobnih podataka
  • Konferencija GDPR: Izazov i prilika Suradnja i konzistentnost ključ su zaštite osobnih podataka
  • Konferencija GDPR: Izazov i prilika Suradnja i konzistentnost ključ su zaštite osobnih podataka
  • Konferencija GDPR: Izazov i prilika Suradnja i konzistentnost ključ su zaštite osobnih podataka

Konferencija GDPR: Izazov i prilika Suradnja i konzistentnost ključ su zaštite osobnih podataka

Prvi Zakon o zaštiti osobnih podataka u Republici Hrvatskoj usvojen je 2003. godine, ali Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR) sustav zaštite podataka podiže se na višu razinu. GDPR je primjenjiv od 25. svibnja u svim zemljama članicama Europske unije, a kako se Hrvatska priprema za izazove i novosti koje Uredba nosi bila je tema velike konferencije održane u petak 9. veljače u organizaciji Agencije za zaštitu osobnih podataka s partnerima, među kojima je i Hrvatska zajednica županija.

Zakonitost, poštenje i transparentnost, ograničavanje svrhe, smanjenje količine, točnost, ograničenje pohrane te cjelovitost i povjerljivost temeljna su načela obrade podataka.

Primjena i provedba Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka u Republici Hrvatskoj ovisit će o sinergijskom djelovanju svih subjekata koji obrađuju osobne podatke fizičkih osoba. Sanja Silaj Zeman, Načelnica službe za međunarodnu suradnju, europske i pravne poslove u Agenciji za zaštitu osobnih podataka predstavila je opći prikaz GDPR-a i novosti koje donosi: „GDPR utječe na fizičke osobe, poslovne subjekte i neovisna nacionalna tijela. Govoreći o fizičkim osobama, važno je napomenuti da svatko ima pravo na pristup, brisanje i zaborav svojih osobnih podataka, a što se tiče poslovnih subjekata, voditelj i izvršitelj obrade postaju ravnopravni i jednako odgovorni za osobne podatke.“ Istaknula je i da privola za korištenje osobnih podataka mora biti dokaziva, a zbirka je valjana kada se sastoji od isključivih i nedvosmislenih privola.  

Željko Prša, zamjenik Glavnog ravnatelja policije, sudionicima konferencije objasnio je kako je zaštita osobnih podataka regulirana na nacionalnoj razini: „Međuresorna radna skupina donijela je prijedlog Zakona o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhu sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, a koji će usklađivati primjenu GDPR-a u Hrvatskoj.“ Prema prijedlogu ovog Zakona neovisno nadzorno tijelo za provedbu zaštite osobnih podataka jest  Agencija za zaštitu osobnih podataka koja primjenom GDPR-a postaje povjerenik za zaštitu osobnih podataka. Sredinom ožujka Zakon bi trebao biti pušten u zakonodavnu proceduru i stupiti na snagu do 6. svibnja 2018. kako zahtjeva Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka.

Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka odnosi se na sva tijela državne uprave i tijela javne vlasti te nema dodatnog perioda prilagodbe nakon 25. svibnja. Osim nacionalnog nadzornog tijela, provedbu i primjenu Uredbe ima pravo nadzirati i Europska unija odnosno Europski odbor za zaštitu podataka. Institucije javnog sektora dužne su imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka koji se tom prilikom ugovorom obvezuje na čuvanje tajnosti podataka.