Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Najava: Konferencija “Europa za građane/ke”

Najava: Konferencija “Europa za građane/ke”

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) objavila je natječaje u sklopu programa Europa za građane 2014-2020 za sve cjeline: 1. Europsko sjećanje te 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje koji uključuje mjere: 2.1. Bratimljenje gradova, 2.2. Umrežavanje gradova te 2.3. Projekte civilnog društva, a čiji je krajnji rok za prijavu 1. ožujka 2018. do 12 sati. Više informacija o svakom natječaju, možete pronaći ovdje.

Tim povodom, Ured za udruge kao Kontakt točka programa Europa za građane održat će konferenciju Europa za građane/ke, u četvrtak, 25. siječnja 2018. godine, u Zagrebu, u kongresnom centru Forum, na kojoj će biti predstavljene mogućnosti financiranja projekata u sklopu ovog programa te domaći i strani primjeri dobre prakse. Detaljni program konferencije možete preuzeti ovdje.

Pozivamo vas da prijavite svoje sudjelovanje na konferenciji putem prijavnice, kojoj možete pristupiti ovdje, a potvrdu o sudjelovanju na konferenciji ćete zaprimiti najkasnije do srijede, 24. siječnja 2018. godine.

Također, ističemo da će se tijekom konferencije svi zainteresirani moći prijaviti i na radionicu za razradu projektnih ideja, koja će se održati u četvrtak, 8. veljače 2018. godine, u kongresnom centru Forum, u Zagrebu. Na radionici su dobrodošle prisustvovati sve one organizacije koje će u međuvremenu pripremiti konkretne projektne prijedloge za prijavu na neki od spomenutih natječaja, a tijekom radionice će moći dobiti konkretne prijedloge za poboljšanje svojih projektnih ideja. Prednost prijave će imati sudionici konferencije, a za preostala mjesta ćemo naknadno objaviti poziv.

Kao dodatak objavljenim natječajima, Agencija je objavila i novi Programski vodič za 2018. godinu u kojem su uvedene neke izmjene u odnosu na prošlogodišnji vodič, između kojih valja izdvojiti:

  1. ukupni budžet programa za razdoblje 2014-2020 uvećan je sa 185.468.000 na 187.718.000 eura,
  2. pojednostavljen je obrazac za procjenu projektnih prijedloga te mu je dodana nova stavka „use of innovative channels of e-participation“ pa će se od sada bodovati i korištenje društvenih mreža i općenito korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija za diseminaciju rezultata projektnih aktivnosti,
  3. kao i do sada, predfinanciranje za mjeru bratimljenja gradova ne postoji, ali iznos predfinanciranja za ostale mjere je izmijenjen sa „do maksimalno 50%“ na „40-60% iznosa zatraženih financijskih sredstava“.
  4. paušalni iznosi za pojedine aktivnosti u sklopu projekta su uvećani (tablice u annexu 2),
  5. u cjelini Europsko sjećanje će se od sada davati prednost projektima koji će biti usmjereni na mlađe generacije.

Programski vodič, sve detalje oko kriterija prijave te navedene izmjene možete pronaći ovdje. Vodič je trenutno dostupan samo na engleskom jeziku, a do kraja siječnja bit će dostupan i na hrvatskom jeziku.

 

Izvor: Ured za udruge