Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Održana konferencija o EU fondovima nakon 2020. godine
  • Održana konferencija o EU fondovima nakon 2020. godine
  • Održana konferencija o EU fondovima nakon 2020. godine

Održana konferencija o EU fondovima nakon 2020. godine

Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija i Udrugom gradova organizirao je konferenciju "EU fondovi nakon 2020.".

U sklopu konferencije održan je dijalog sa sudionicima o pripremi i provedbi EU projekata i predstavljanje knjige MOJ EU PROJEKT.

MOJ EU PROJEKT je priručnik za pripremu i provedbu EU projekata, a u njemu stručnjaci iz različitih područja daju informacije o mogućnostima financiranja i planiranim natječajima.

Nakon 2020. očekuje nas nova omotnica od više od 10 milijardi eura te će fondovi Europske unije i dalje biti najvažniji izvor financiranja razvojnih i kapitalnih projekata. Zbog toga je važno biti informiran i znati pripremati i provoditi projekte koji se financiraju ESI fondovima.

Sudionici su mogli saznati više o mogućnostima financiranja projekata iz ESI fondova u razdoblju do kraja 2020. te koji se sve natječaji očekuju, kao i vrste ulaganja, aktivnosti i troškova koji su prihvatljivi za financiranje.

Informacije o najnovijim rješenjima i uputama za kvalitetnu prijavu, ugovaranje, praćenje i izvješćivanje o projektima možete saznati i na konferencijama u Splitu (30. studenog) i Rijeci (7. prosinca). Sudjelovanje je besplatno, a možete se prijaviti putem linka.