Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • E-savjetovanja: Prijedlog zakona o provedbi Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka

E-savjetovanja: Prijedlog zakona o provedbi Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka

Ministarstvo uprave, kao institucija nositelj, objavilo je prijedlog Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Tim se Zakonom osigurava provedba europske Uredbe iz travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

U prijedlogu Zakona se, između ostalog, određuje nadzorno tijelo za provedbu Uredbe, što bi trebala postati Agencija za zaštitu osobnih podataka te se definiraju njene uloge. Uz to, prema Prijedlogu, protiv rješenja koja donese Agencija prilikom nadzora žalbe neće biti dopuštene, ali je moguće pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom. 

Posebna se pozornost u prijedlogu Zakona posvećuje i kaznama za kršenje Opće uredbe o zaštiti podataka. One su novčane i mogu iznositi od 5.000,00 do čak 500.000 kuna ovisno o kategoriji subjekta.

Savjetovanje će trajati do 22. ožujka, 2018. godine, a očekivani rok za objavu izvješća je 23. ožujka.

Podsjetimo, Europski parlament i Vijeće EU u travnju 2016. godine donijeli su General Data Protection Regulation (GDPR). Danas se općim podatkom smatra svaka informacija pomoću koje je nekoga moguće identificirati. Donesena Uredba stupa na snagu 25. svibnja u svim zemljama članicama EU te nema dodatnog prijelaznog perioda za prilagođavanje zbog čega svi obveznici moraju imati izvršenu edukaciju te implementiranu pravnu dokumentaciju, tehničke i informacijske mjere.

Svi koji žele iznijeti svoja mišljenja i stavove te se uključiti u savjetovanje, to mogu učiti na sljedećem linku: GDPR