Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Održana radionica „Kvaliteta usluge i odnos s građanima u javnoj upravi“

Održana radionica „Kvaliteta usluge i odnos s građanima u javnoj upravi“

Državna škola za javnu upravu organizirala je u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija radionicu „Kvaliteta usluge i odnos s građanima u javnoj upravi“ , održanu 14. i 15. veljače u prostorijama Hrvatske zajednice županija.

U dva dana radionice polaznici su od predavačice Jasne Belamarić naučili koliko je važna komunikacija pri pružanju usluge, kako unaprijediti komunikacijske vještine u radu, uspješnije rješavati konfliktne situacije s klijentima te se bolje nositi s vlastitim stresom izazvanim radom s klijentima.

Prvi dan bio je posvećen pružanju usluga – definiranju karakteristika usluga te njihove kvalitete te koje su posljedice dobre i loše usluge. Osim toga polaznici su slušali o tome koliko je važno zadovoljstvo klijenata i kakva je kvaliteta usluge u Hrvatskoj.  U drugome dijelu predavanja polaznici su imali priliku uvidjeti koliko je važna komunikacija, bila ona verbalna, neverbalna ili paraverbalna.

Zaposlenici u javnoj upravi su u konstantnoj interakciji s građanima, stoga je i povećana opasnost od konfliktnih situacija i stresa kojeg one uzrokuju. Predavačica je sudionike upoznala s komunikacijskim alatima i tehnikama, „nezgodnim“ strankama, a kroz igru uloga polaznici su osvijestili vlastite, ali i tuđe reakcije. Naučili su i  kako smanjiti vlastiti doživljaj stresa.