Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Održana radionica o financijskim izvještajima
  • Održana radionica o financijskim izvještajima
  • Održana radionica o financijskim izvještajima

Održana radionica o financijskim izvještajima

„Odgovornost za zakonito, namjensko i učinkovito korištenje sredstvima je na čelnicima i zakonskim zastupnicima, a uspostavljanje dobrog sustava financijskog upravljanja omogućava im da se zaštite i prihvate svoju upravljačku odgovornost kao priliku,  a ne opasnost“ (Vodič za dobro upravljanje u javnom i neprofitnom sektoru; Maletić, Jakir-Bajo, Stepić)

Radionica o polugodišnjim financijskim izvještajima, računovodstvenim posebnostima i pripremnim radnjama za financijske planove 2020.-2022. održana je u srijedu 5. lipnja u organizaciji Hrvatske zajednice županija i tvrtke TIM4PIN.

Ivana Jakir-Bajo, glavna državna rizničarka, je kroz radionicu sudionicima ukazala na  sve što treba uzeti u obzir kod sastavljanja polugodišnjih financijskih izvještaja uz pregled evidentiranja specifičnih poslovnih događaja i transakcija, posebice jer je u tijeku izrada nove Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila i novi Upitnik o fiskalnoj odgovornosti.

Poseban dio radionice bio je posvećen primjeni e-Računa kod županija i njihovih korisnika – javnih naručitelja. Iznesen je i osvrt na nepravilnosti utvrđene nalazima Državnog ureda za reviziju kod proračuna i proračunskih korisnika. U dijelu koji se odnosi na specifična knjigovodstvena evidentiranja raspravljalo se o usklađivanju podataka između proračunskih korisnika i nadležnog proračuna i računovodstvenom tretmanu sitnog inventara.

Zaključno je Jakir-Bajo naglasila važnost pravilnog iskazivanja međusobnih prijenosa unutar sustava istog proračuna.