Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Otvoreno savjetovanje o nacrtu Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast

Otvoreno savjetovanje o nacrtu Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast

Nacrt Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2018.-2020. izrađen je slijedom obveza koje je Republika Hrvatska preuzela pristupanjem ovoj globalnoj inicijativi. Republika Hrvatska je pristupanjem ovoj inicijativi iskazala spremnost podupirati načela transparentnosti, borbe protiv korupcije, osnaživanja građana i korištenja prednosti novih tehnologija kako bi tijela javne vlasti na svim razinama bila učinkovitija i odgovornija, te se stvorili preduvjeti za što učinkovitije i inovativnije pružanje javnih usluga, odnosno upravljanje javnim resursima.

Sve su to vrijednosti na koje se Republika Hrvatska obvezala još u tijeku postupka pridruživanja Europskoj uniji, kroz višegodišnje napore uložene u ispunjavanje zahtjeva reformi i prilagodbi na svim područjima društvenog, političkog i gospodarskog djelovanja.

Određeni koraci u ostvarenju tog cilja su već poduzeti sukladno Akcijskom planu za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u razdoblju 2012.-2013., te Akcijskom planu za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u razdoblju 2014.-2016. Također, izvješća o provedbi Akcijskih planova koja je usvojila Vlada RH, kao i neovisna izvješća koje je pripremila neovisna stručnjakinja na razini međunarodne inicijative, pokazala su da su postignuti značajni rezultati tijekom provedbe, kao i da je potrebno trajno ulagati napore u postizanje pune transparentnosti i otvorenosti kao vodećih principa otvorene vlasti i dobrog upravljanja. Sve to je uzeto u obzir pri stvaranju Akcijskog plana za razdoblje 2018.-2020. koje je provedeno na način da je u proces njegove izrade bila uključena šira javnost te je na taj način i dodatno promovirana vrijednost partnerstva na kojoj počiva ova inicijativa.

Savjetovanje, koje je otvoreno do 10. srpnja, za sve zainteresirane građane dostupno je na linku.

Za kraj istaknimo kako ovaj nacrt Akcijskog plana, za čiju je izradu zadužen Ured za udruge kao kontakt točka za Partnerstva za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj, rezultat je dugog participativnog procesa kroz niz sastanaka, formiranja i održavanja sjednica Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast te javnog savjetovanja. 

 

Izvor: Ured za udruge