Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Polovina mandata Nikole Dobroslavića u Odboru regija

Polovina mandata Nikole Dobroslavića u Odboru regija

Europski odbor regija je politička skupština izabranih regionalnih ili lokalnih predstavnika koji kao savjetodavno tijelo rade u korist europskih integracija. Na čelu hrvatskog izaslanstva nalazi se dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić koji je na kolegiju župana 4. listopada prezentirao najvažnije aktivnosti.

Hrvatsko izaslanstvo održava sastanke tijekom svake plenarne sjednice na kojima se sukladno poslovniku na početku i polovini mandata usuglašavaju prijedlozi za imenovanje voditelja izaslanstva, članova i zamjenika u Predsjedništvu Europskog odbora regija te koordinatori nacionalnog izaslanstva. Rad hrvatskog izaslanstva prate dva koordinatora.

Svaki član hrvatske delegacije sudjeluje u radu dva povjerenstva te u nekom od savjetodavnih odbora za proširenje članstva ili interegionalnoj grupi. Rezultat rada šest povjerenstava u prvoj polovini tekućeg mandata je 248 usvojenih Mišljenja. U prosjeku rad na jednom Mišljenju do njegovog usvajanja na plenarnoj sjednici traje 4 do 6 mjeseci.

Članovi hrvatske delegacije svoj su doprinos radu ove institucije EU-a te utjecaju lokalne i regionalne samouprave na oblikovanje EU zakonodavstva iskazivali kroz maksimalno prisustvo na sastancima te ulaganjem amandmana na Mišljenja po raznim temama.

Članstvo u Europskom odboru regija je prilika koja omogućuje utjecanje na autonomiju regionalnih i lokalnih vlasti, proces decentralizacije, kao i osiguranje odgovarajućih financijskih resursa lokalnoj samoupravi. Uloga i povlastica delegata u Europskom odboru regija je mogućnost da u ime svoje regije, grada ili općine govori na europskim raspravama kao i da svojim sugrađanima prenese iskustva o europskim dostignućima i budućim izazovima te pomogne objasniti provedbu i teritorijalni učinak politika EU.

Europski odbor regija također je i prilika za uspostavljanje međunarodne bilateralne i multilateralne suradnje sa regijama i gradovima na područjima od zajedničkog interesa oko kojega se susretnu prilikom rasprava o određenim pitanjima na tijelima Europskog odbora regija. Izazov je prikazati važnost teme na koju želite utjecati te pritom istovremeno dobiti potporu svoje političke grupacije i svoje nacionalne skupine kao i ostalih delegata iz bilo koje opcije ili države koji u vašoj ideji trebaju prepoznati i svoj interes.