Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Radionica: Polugodišnji financijski izvještaji, računovodstvene posebnosti, pripremne radnje za financijske planove za 2020. -2022.

Radionica: Polugodišnji financijski izvještaji, računovodstvene posebnosti, pripremne radnje za financijske planove za 2020. -2022.

Hrvatska zajednica županija i TIM4PIN organiziraju radionicu Polugodišnji financijski izvještaju, računovodstvene posebnosti, pripremne radnje za financijske planove za 2020.-2022.

Radionica će se održati u srijedu 5. lipnja 2019. godine od 10-13 sati u prostorijama Hrvatske zajednice županija, Savska 41, Zagreb.

Ovom radionicom županijama i njihovim korisnicima ukazat će se na sve što treba uzeti u obzir kod sastavljanja polugodišnjih financijskih izvještaja uz pregled evidentiranja specifičnih poslovnih događaja i transakcija. Kako je u tijeku izrada nove Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila i novi Upitnik o fiskalnoj odgovornosti, upoznat ćemo se s novostima koje donose. Posebni dio radionice bit će posvećen primjeni e-Računa kod županija i njihovih korisnika – javnih naručitelja. Također će se dati osvrt na nepravilnosti utvrđene nalazima Državnog ureda za reviziju kod proračuna i proračunskih korisnika. U dijelu koji se odnosi na specifična knjigovodstvena evidentiranja raspravit će se o usklađivanju podataka između proračunskih korisnika i nadležnog proračuna i računovodstvenom tretmanu sitnog inventara. Uz to, ponovno će se naglasiti važnost pravilnog iskazivanja međusobnih prijenosa unutar sustava istog proračuna. Program je dostupan na LINKU.

Osigurano je po jedno mjesto i priručnik za predstavnike iz svake županije a kotizaciju pokriva Hrvatska zajednica županija.

Prijaviti se možete na e-mail: tajnistvo@hrvzz.hr