Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za ovaj Nacrt prijedloga zakona trajat će 15 dana, kako bi u što kraćem vremenu mogao biti upućen u proceduru Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora.

Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi pristupilo se prije svega u cilju jačanja političke stabilnosti u jedinicama, osiguravanja kontinuiteta u njihovom radu te u konačnici smanjivanja mogućnosti učestalog održavanja prijevremenih izbora. Ujedno, postojeći zakonski tekst potrebno je u pojedinim dijelovima uskladiti, doraditi i poboljšati tako da Nacrt prijedloga zakona sadrži odredbe koje predstavljaju unaprjeđenje, pojašnjenje i razradu važećih odredbi te usklađenje s drugim propisima.

Intencija je donijeti ovaj zakon u razdoblju prije donošenja proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i to iz više razloga. Dosadašnji institut istovremenog raspuštanja predstavničkog tijela i razrješenja općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njima ovim se Nacrtom prijedloga zakona redefinira te se u situaciji ne donošenja proračuna i odluke o privremenom financiranju taj institut više neće primjenjivati. Ujedno, utvrđuje se obveza općinskog načelnika, gradonačelnika i župana za predlaganje proračuna predstavničkom tijelu, koja do sada nije bila izrijekom utvrđena, pod prijetnjom njihovog razrješenja te se propisuje da prijedlog proračuna mora sadržavati realno planirane prihode i rashode u skladu s posebnim propisima. Nadalje, ovim se Nacrtom prijedloga zakona uređuje način određivanja naknada predsjednika, potpredsjednika i članova predstavničkog tijela tako da se za predsjednika i potpredsjednika naknada može utvrditi u mjesečnim iznosima, dok se za ostale članove naknada utvrđuje po održanoj sjednici na kojoj je bio nazočan. Također, ovim se Nacrtom prijedloga zakona napušta obvezatnost osnivanja jedinstvenog upravnog odjela u općinama i gradovima do 3.000 stanovnika te se svim jedinicama sada omogućava ustrojavanje upravnih tijela u skladu s njihovim potrebama. Sve navedeno može utjecati na proračune jedinica je stoga važno uputiti ovaj Nacrt prijedloga zakona u zakonodavnu proceduru što je prije moguće.

Savjetovanje možete pronaći na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6034, a otvoreno je do 3. listopada 2017.