Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Šibensko-kninska županija: kulturna baština i metalna industrija – poluge regionalnog razvoja

Šibensko-kninska županija: kulturna baština i metalna industrija – poluge regionalnog razvoja

Predsjednik Hrvatske zajednice županija i župan Šibensko-kninske županije, za novi newsletter Hrvatske zajednice županija govori o razvoju županije kroz provedbu projekata koji se financiraju iz EU fondova, i koje su prednosti takva pristupa.

Kakvu važnost imaju Europski projekti za regionalni razvoj Šibensko-kninske županije?

Europski projekti  jedna su od najvažnijih poluga regionalnog razvoja Hrvatske. U Šibensko-kninskoj županiji smo  posao upravljanja Europskim projektima vrlo ozbiljno shvatili  te je veliki naglasak stavljen na njihovo definiranje, osmišljavanje, pripremu i provedbu. Putem sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova a koji uvelike  nadopunjuju naš županijski proračune, u mogućnosti smo provoditi projekte od strateške važnosti na cijelom području županije.

 

Kako ste organizirali aktivnosti povlačenja Europskih sredstava u ŠKŽ i na koje ste se projekte kao županija fokusirali u ovom razdoblju?

S Razvojnom agencijom Šibensko-kninske županije kao glavnom operativnom organizacijom za upravljanje projektima u županiji, u posljednje su dvije godine posebno intenzivirane aktivnosti na povlačenju EU sredstava u svim za županiju strateškim sektorima: aktivno se djeluje na području obnavljanja kulturne baštine, uspostavljanju posjetiteljskih centara, popularizaciji nematerijalne kulturne baštine, zaštiti  i upravljanju prirodnom baštinom. Također, veliki se napori ulažu u realizaciju projekata koji poboljšavaju konkurentnost za županiju strateških gospodarskih sektora i to prvenstveno sektora metala kao tradicionalnog sektora Šibensko-kninske županije, zatim sektora plastike, nautike i dr. 

Veliki naglasak stavljen je i na razvoj poduzetništva pa su tako trenutno u provedbi projekti za tri poduzetničke institucije na području županije ukupne vrijednosti od oko 55 milijuna kuna a koji bi trebali što je moguće prije aktivirati poduzetnički potencijal i aktivnosti na području županije.

Uz metalni sektor, osmišljavaju se i realiziraju projekti koji potiču razvoj diversifikacije proizvoda i općenito sektor marikulture, a županija pomaže i poduzećima, OPG-ovima i obrtima na ruralnom području kod povlačenja sredstava za EU projekte kako bi se što bolje razvile djelatnosti poljoprivrede i turizma i to ne samo na obalnom dijelu već i posebice i u  zaleđu županije. 

Kroz dosadašnju tehničku pomoć koju je Agencija pružila gradovima, općinama i ustanovama u Šibensko-kninskoj županiji, do sada je prijavljeno 15 projekata ukupne vrijednosti od preko 80 milijuna kuna. Od značajnijih projekata koji su se pripremili valja tako spomenuti projekt Centar kompetencija za aluminij „AluTech“ – čijom realizacijom će se osnažiti  kapaciteti za razvoj inovativnih proizvoda i tehnologija u sektoru metala. Ukupna vrijednost projekta je gotovo 43 milijuna kuna od čega su 35 milijuna bespovratna sredstva.

U svojstvu tehničke pomoći , Razvojna agencija je pripremila i trenutno pruža podršku u provedbi projekata energetske obnove škola na području županije: OŠ Domovinske zahvalnosti u Kninu, OŠ Kistanje i SŠ Ivana Meštrovića u Drnišu. Na školama će se raditi zahvati zamjene fasadnih zatvora, povećanje toplinske zaštite vanjskog zida i stropa, te zamjena unutarnje rasvjete, kao i postavljanje sustava daljinskog očitanja potrošnje i kontrolnih mjerila energije i vode. Ovim projektom će se osigurati značajne financijske uštede kao i smanjenje emisije CO2, što će doprinijeti kvalitetnijem provođenju nastavnih aktivnosti. Implementacijom ovih projekata stvorit će se uvjeti da djeca na području pogođenom ratnim razaranjima imaju iste uvjete za školovanje kao i u ostalim područjima Šibensko-kninske županije čime se potiče ravnomjerni regionalni razvoj. Projekti su ukupne vrijednosti 10,6 milijuna kuna, a prijavljeni su u partnerstvu sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Šibensko-kninska županija je prijavila i projekt  „Učinkovitija i kvalitetnija zdravstvena usluga primarne zdravstvene skrbi na području Šibensko-kninske županije“ putem kojeg će se nabaviti oprema za tri doma zdravlja, u Šibeniku, Drnišu i Kninu, te  oprema za koncesionare primarne zdravstvene zaštite u županiji, ukupne vrijednosti oko 7,4 milijuna kuna. Izvršit će se ulaganja u postojeću infrastrukturu kao i nabava nove dijagnostičko-terapijske opreme. Projekt bi kroz poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvenih usluga i uvođenje novih usluga trebao utjecati na smanjenje broja uputnica pružatelja primarne zdravstvene skrbi u bolnicama.

Uz gore navedene projekte županija je aktivna na projektima prekogranične suradnje s Italijom. Do srpnja 2017. godine prijavljeno je 10 projekata prekogranične suradnje s talijanskim partnerskim organizacijama. Prijavljen je tako projekt izgradnje purifikacijsko-otpremnog centra za školjke; projekt razvoja gastronomske i enološke ponude u Šibensko-kninskoj županiji unutar kojeg je izgradnja Gastro-centra u Minerskoj, izgradnja mediteranske tržnice u Murteru, signalizacija eno-gastro ruta u županiji, projekt razvoja biciklističkih staza u županiji koje se žele uklopiti u Europsku Eurovelo rutu 8. Također, prijavljeni su i projekti vezani za učinkovito korištenje obnovljivih izvora energije unutar kojih će se nabaviti solarana rasvjeta, klupice i suncobrani za Zlarin i Banj; projekt zaštitite biološke raznolikosti divljih usjeva u odnosu na kultiviranu vinovu lozu te nekoliko tzv. soft ili mekih projekata kojima se financiraju edukacije, trening programi, umrežavanja i transferi znanja na obje strane Jadranske obale.