Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Varaždinska županija: U 4 mjeseca uspjeli ugovoriti 1,2 milijarde kuna

Varaždinska županija: U 4 mjeseca uspjeli ugovoriti 1,2 milijarde kuna

U svega četiri mjeseca u Varaždinskoj županiji je došlo do „eksplozije“ EU projekata. O brojnim EU projektima koji su pokrenuti i koji se pokreću, razgovarali smo sa županom Radimirom Čačićem.

Upravo u Varaždinskoj županiji je potpisan prvi ugovor o izvođenju radova na energetskoj obnovi škola, pred potpisivanjem su novi ugovori, a pripremate i nove projekte.

Projekti energetske obnove škola su jedni u nizu s kojima je Varaždinska županija izašla pred EU fondove. U odnosu na izgradnje aglomeracija ili bolničkih objekata, ova sredstva su puno manja, ali je svaka kuna izuzetno važna, posebno zato što se radi o bespovratnim sredstvima. Ponosni smo što smo prvi u Hrvatskoj započeli s radovima po pozivu za sufinanciranje energetske obnove zgrada u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Ugovor o izvođenju radova za Srednju školu Novi Marof je već potpisan, a pred potpisivanjem su i ugovori za OŠ Veliki Bukovec te OŠ Bednja. U te škole će ukupno biti uloženo gotovo devet milijuna kuna, od čega je 4,1 milijun kuna iz EU fondova. Pripremamo još osam projekata energetske obnove škola, ali i projekt energetske obnove Vodotornja u Varaždinu, obnove Minerve u Varaždinskim Toplicama te niz drugih projekata.

EU novcem se već gradi i palijativni centar u Novome Marofu, koji je od nacionalnog značaja, obnavlja se 70 posto objekata Opće bolnice Varaždin, a bespovratna sredstva se očekuju za još jedan važan objekt, centar za bolesti kralježnice u Varaždinskim Toplicama.

Ugovorili smo projekte u zdravstvu koji su vredniji od 200 milijuna kuna. U Službi za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof Opće bolnice Varaždin u rujnu je počela izgradnja spojnog objekta za palijativnu skrb. U svega tri mjeseca smo taj projekt, koji je bio započet još 2013. godine, pokrenuli s “mrtve točke”. Projekt je vrijedan 51,5 milijuna kuna, a financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U Novome Marofu će biti ukupno 89 kreveta za palijativnu skrb, za pacijente u terminalnoj fazi bolesti, a to će činiti gotovo 30 posto ugovorenih kreveta u Hrvatskoj, što izdiže ovu ustanovu na nacionalu razinu. Traje i energetska obnova 70 posto zgrada u kompleksu Opće bolnice Varaždin, koja je vrijedna 83,5 milijuna kuna, a riječ je o najvećoj investiciji u javne objekte u Varaždinu od davne od 1991. Potpisali smo i projekt od 50 milijuna kuna za dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju, a čekamo i dodatnih 20 milijuna kuna za objedinjeni hitni prijem. Kad je u pitanju primarna zdravstvena zaštita, ugovorili smo 11 milijuna kuna bespovratnih sredstava ili 85 posto za obnovu objekata Doma zdravlja, kao i opremanje 50 liječničkih ordinacija. Međutim, najveći je projekt izgradnje spinalnog centra, odnosno centra za bolesti kralježnice u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice. Taj projekt je vrijedan 108,5 milijuna kuna i, budući da smo prihvatljivi prijavitelj, čekamo otvaranje javnog poziva.

U Varaždinskoj županiji je u svega četiri mjeseca ugovoreno EU projekata vrijednih više od milijardu i 200 milijuna kuna.

Da, pri čemu su daleko najveći projekti aglomeracija. Upravo zahvaljujući EU novcu, Varaždinska županija će do 2023. godine gotovo u potpunosti biti pokrivena kanalizacijskom mrežom. Potpisani su ugovori vrijedni više od 900 milijuna kuna za najveću Aglomeraciju Varaždin, kao i za Aglomeraciju Varaždinske Toplice. Pred nama je ugovaranje pročistača za 203 milijuna kuna, a u izradi su preostale aglomeracije u vrijednosti 700 milijuna kuna, pa će ostati jedino mali sustavi, za koje su predviđeni rokovi iza 2023. Učešće Županije je pritom uglavnom priprema projekta i praćenje njihove realizacije. Međutim, mi već idemo korak dalje. Pripremamo projekte izgradnje pješačkih i biciklističkih staza na prometnicama koje će biti raskopane zbog izgradnje kanalizacije. Sredstva za projektiranje tih staza namjeravamo povući iz EU fondova.

S još četvoricom župana ste poslali zahtjev Vladi da osnuje i Savjet za središnju i sjevernu Hrvatsku.

Vlada je već osnovala Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem, a smatramo da je potrebno osnovati i Savjet za naših pet županija, koje jesu razvijenije u odnosu na istočni dio Hrvatske, ali su i predvodnici razvoja cijele Hrvatske. Stoga smatramo da Vlada i Varaždinskoj, Međimurskoj, Krapinsko-zagorskoj, Koprivničko-križevačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, u kojima živi više od 650.000 stanovnika, mora osigurati mogućnost za koordinaciju provedbe i praćenja korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova.