Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Za vrtiće Zadarske županije više od 9 milijuna kuna

Za vrtiće Zadarske županije više od 9 milijuna kuna

Više od 9 milijuna kuna dobit će općine i gradovi iz Zadarske županije iz natječaja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za poboljšanje uvjeta u vrtićima. Prema objavljenim rezultatima Poziva za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. godini, na popisu odobrenih projekata ministarstva čak je 21 jedinica lokalne samouprave iz Zadarske županije.

„Odobrena su sredstva za čak 21 projekt obnove vrtića u Zadarskoj županiji što je dokaz dobre pripremljenosti projektne dokumentacije, odnosno kvalitetnog rada lokalne samouprave. Nekoliko projekata pripremale su naše razvojne agencije tako da je i na taj način pokazana dobra suradnja lokalne i regionalne samouprave. Svjesni smo da samo zajedničkim snagama možemo preokrenuti negativan demografski trend. Svakako treba podsjetiti da smo, upravo s ciljem poticanja demografske obnove, mi u županiji, ali i brojne naše općine povećali iznos naknade za novorođenčad“, poručio je zamjenik župana Zadarske županije Šime Vicković.

Iz Zadarske županije sredstva su odobrena dječjim vrtićima iz Benkovca (698.203,00 kn), Biograda na Moru (505.542,00 kn), Galovca (60.321,00 kn), Gračaca (300.000,00 kn), Kali (142.500,00 kn), Kukljice (350.094,00 kn), Lišane Ostrovičke (70.000,00 kn), Novigrada (70.000,00 kn), Pašmana (51.703,00 kn), Polače (132.852,00 kn), Poličnika (281.828,00 kn), Posedarja (143.965,00 kn), Preka (712.483,00 kn), Privlake (354.244,00 kn), Sali (736.448,00 kn), Sveti Filip i Jakov (108.388,00 kn), Stankovaca (1.766.719,00 kn), Sukošana (870.123,00 kn), Škabrnje (94.411,00 kn), Tkona (539.555,00 kn), Zadra (948.368,00 kn) i Zemunika Donjeg (69.486,00 kn).

Program  podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima  koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja kroz ulaganje u projektiranje, izgradnju/nastavak izgradnje ili nadogradnju objekata, sanaciju, rekonstrukciju, adaptaciju objekata ili dijela objekata, opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša, uređenje vanjskih terena te energetsku obnovu objekata dječjih vrtića, pojasnili su iz Ministarstva. Cilj je ulaganjem u objekte dječjih vrtića pridonijeti poboljšanju materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Sredstva za provođenje Programa osigurana su u „Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu“, aktivnost A 788018 – Provedba  mjera demografske i migracijske politike. Sredstva osigurana za 2018. i 2019. iznose ukupno 117.500.000,00 kuna.