Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Za zdravstvene, socijalne i humanitarne udruge 2,2 milijuna kuna

Za zdravstvene, socijalne i humanitarne udruge 2,2 milijuna kuna

Zagrebačka je županija objavila javni natječaj za dodjelu 2,2 milijuna kuna za financiranje programa i projekata zdravstvenog, socijalnog, humanitarnog značenja na području Zagrebačke županije u 2018. godini.

Prijaviti se mogu udruge i druge neprofitne organizacije te ustanove čija je djelatnost briga za djecu s posebnim potrebama, a čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne samouprave na području Zagrebačke županije.

Programi i projekti od posebnog interesa za Zagrebačku županiju odnose se na zdravstvene, socijalne i humanitarne programe, programe i projekte zaštite od nasilja u obitelji te one umirovljeničkih udruga. Financijska potpora za pojedini program može biti odobrena u iznosu od najmanje 5.000 kuna do najviše 200.000 kuna, a u okviru ovog javnog natječaja prijavitelji mogu prijaviti i ugovoriti samo jedan program/projekt.

Ostale detalje pročitajte na stranicama Zagrebačke županije, a rok za prijavu je 5. travnja 2018. godine.