Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Zakon o upravljanju državnom imovinom

Zakon o upravljanju državnom imovinom

Ovim Zakonom uređuje se organizacija upravljanja imovinom Republike Hrvatske kojom upravlja Ministarstvo državne imovine i Centar za restrukturiranje i prodaju.

Također, uređuju se načela upravljanja državnom imovinom, dokumenti upravljanja državnom imovinom, način i uvjeti upravljanja dionicama i poslovnim udjelima koji čine državnu imovinu, način i uvjeti upravljanja nekretninama koje čine državnu imovinu, način i uvjeti upravljanja pokretninama koje čine državnu imovinu, djelokrug i ovlasti Ministarstva u upravljanju državnom imovinom te druga pitanja s tim u vezi. Ovim se Zakonom uređuje i ustrojstvo i rad Centra, njegov djelokrug i javne ovlasti te druga pitanja s tim u vezi.

Savjetovanje je otvoreno do 15.7.2017., a moguće ga je pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5581