Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Započela najavljena aglomeracija područja Općine Plitvička Jezera

Započela najavljena aglomeracija područja Općine Plitvička Jezera

U Ministarstvu zaštite okoliša i energetike potpisan je  „Sporazum o sanaciji i rekonstrukciji vodnih građevina unutar Nacionalnog parka Plitvička jezera“.

U nazočnosti  državnog tajnika Ministarstva zaštite okoliša i energetike Maria Šiljega i načelnika Općine Plitvička jezera Borisa Luketića, Sporazum su potpisale Hrvatske vode, Javna ustanova NP Plitvička jezera i Komunalno poduzeće „Vodovod“ Korenica. Njime se omogućava rješavanje dugogodišnjeg problema vodovoda i odvodnje na području Nacionalnog parka te posebno kritično pitanje ispuštanja otpadnih voda u granicama Nacionalnog parka.

Ovim Sporazumom Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera predaje sustav vodoopskrbe i odvodnje komunalnoj tvrtki „Vodovod“ Korenica d.o.o. koja je sukladno odredbama Zakona o vodama nadležna za upravljanje sustavom te može izvršiti sanacije i unaprjeđenje sustava. Njime je predviđena hitno potrebna rekonstrukcija i dogradnja vodnih građevina vodoopskrbe i odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda radi ispunjenja osnovnih tehničkih, tehnoloških i sanitarnih zahtjeva za ispravno pružanje vodnih usluga. Izgradnja i proširenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda planira se provesti kroz aplikaciju na EU fondove.

Jedan od preduvjeta za provedbu EU projekta je da korisnik bude isporučitelj vodnih usluga. Projektom se planira odvodnja i pročišćavanje aglomeracije Plitvička jezera i aglomeracije Korenica, 80-ak km kanalizacijskih kolektora, gravitacijskih i tlačnih, 41 crpna stanica i 2 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, 58 sabirnih jama, 22 km rekonstrukcije vodoopskrbne mreže te dogradnja oko 30 km cjevovoda s ciljem izmještanja zahvata izvan granica Parka. Financiranje EU Projekta Plitvička jezera predviđeno je s 211.451.948 kuna (70,07%) EU sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a preostalih 90.339.873 kuna (29,93%) nacionalnim sredstvima.

Državni tajnik Mario Šiljeg izrazio je zadovoljstvo što će u hrvatskom najstarijem i najposjećenijem Nacionalnom parku napokon biti riješen gorući problem vodoopskrbe i odvodnje. Jednom zauvijek prekinut će se dosadašnja loša praksa da se nepročišćene otpadne vode ispuštaju u okoliš. To je pitanje svih pitanja o kojem ovisi opstanak Nacionalnog parka.  

Sporazum su potpisali; u ime Hrvatskih voda generalni direktor Zoran Đuroković, u ime Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera ravnatelj Anđelko Novosel, u ime Vodovoda Korenica direktor Hrvoje Kukuruzović. Prvi dio odobrenih sredstava iznosi 50 milijuna kuna, kroz koja će se riješiti vodo opskrba naselja Poljanak unutar granica NP Plitvička jezera.