Novosti / Vijesti iz članica

  • Edukacije o EU fondovima (Ruralni razvoj) za potrebe gospodarstva od 5. do 7. listopada

Edukacije o EU fondovima (Ruralni razvoj) za potrebe gospodarstva od 5. do 7. listopada

Razvojna agencija VIDRA održava u sklopu Programa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske Unije za 2015. godinu“ edukacije o EU fondovima (Ruralni razvoj) Razvojna agencija VIDRA održava u sklopu Programa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU „Jačanje ljudskih potencijala […]