Novosti / Vijesti iz članica

  • Istarska županija

Grad Pula - Obavijest o izradi IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Ribarska koliba“

REPUBLIKA HRVATSKAISTARSKA ŽUPANIJAGRAD PULA-POLAUpravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinuNa temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) Grad Pula-Pola putem Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu objavljuje OBAVIJEST O IZRADIIX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Ribarska koliba“ Gradsko vijeće Grada Pule-Pola na svojoj je sjednici održanoj 31. srpnja 2019. godine donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Ribarska koliba“ (Službene novine Grada Pule br. 11/19) kojom je izmijenjena Odluka o izradi IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Ribarska koliba“ (Službene novine Grada Pule br. 8/19).Detaljnije obavijesti o tijeku izrade navedenog prostornog plana mogu se dobiti na adresi: Grad Pula-Pola, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Forum 2/I, na telefon 052/371 806 ili kroz mrežne stranice Grada Pule-Pola na web adresi www.pula.hr. Poveznica na prilog (pdf dokument): Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Ribarska koliba“