Novosti / Vijesti iz članica

 • Zagrebačka županija

Informacije o radu Općinskog suda u Velikoj Gorici

Zbog proglašene epidemije bolesti izazvane koronavirusom (COVID 19) za Općinski sud u Velikoj Gorici, u sjedištu suda, i u stalnoj službi u Ivanić Gradu, nastavlja se do opoziva odluke raditi u skraćenom radnom vremenu od 8:00 do 12:00 sati, a dežurstva u Prekršajnom odjelu po posebnom rasporedu. Detalji su dostupni ovdje. U razdoblju od 1. travnja 2020. do opoziva odluke: 1. Odgađaju se sve rasprave i ročišta osim u hitnim postupcima gdje sudac procijeni da je to nužno. 2. Otkazuje se prijam stranaka 3. Podnesci se zaprimaju putem pošte i e-komunikacije 4. Posebnim skrbnicima, dostava će se vršiti e mailom prema dostavljenom rasporedu stručnih timova 5. Zahtjevi za izdavanje: Uvjerenja o ne/vođenju kaznenog postupka; Uvjerenja o ne/vođenju prekršajnog postupka; Za ovjeru isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu „Apostille„ i Prijedlozi za Zemljišnoknjižne upise predaju se na porti suda u zato označena mjesta i prema pisanoj uputi na mjestu predaje 6. Neće se izdavati dozvole za posjet zatvoreniku osim u iznimnim slučajevima – za detalje kontaktirati Upravu za zatvorski sustav ili Zatvor u Zagrebu 7. Radi predavanja zahtjeva iz toč. 4 ulaz u zgradu moguć je istodobno samo za dvije osobe 8. Sud će postupati u okvirima svoje nadležnosti samo u hitnim postupcima 9. Sva komunikacija s odvjetnicima i Javnim bilježnicima odvijat će se telefonski, e-mailom, e-komunikacijom i poštom – te se neće primjenjivati odvjetnički pretinci za dostavu pismena 10. Stranke se upućuju koristiti platforme e-komunikacijae-građanie-predmet te pratiti informacije o radu suda na web stranicama suda i u sredstvima javnog priopćavanja 11. Informacije stranke mogu dobiti i neposredno na e- mail adresu: osvg@osvg.pravosudje.hr i slijedeće telefone: U sjedištu – Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 36

 • Kazneni 01 6269 507 i 01 6269 537
 • Građanski 01 6269 509 i 01 6269 510
 • Gruntovnica 01 6269 561 i 01 6269 562
 • Ovrha 01 6269 508
 • Izvanparnica 01 6269 529
 • Prekršajni 01 6222 105
 • Ured predsjednika 01 6269 515
U stalnoj službu suda u Ivanić Gradu, Športska 2
 • Sudska pisarnica 01 2831 444
 • Gruntovnica 01 2831 442 i 01 2831 440
 • Ured voditeljice stalne službe 01 2831 445