Novosti / Vijesti iz članica

  • Izložba fotografija volonterskih aktivnosti - POZIV

Izložba fotografija volonterskih aktivnosti - POZIV

Krapinsko-zagorska županija je jedan od partnera u okviru projekta VolontirAjmo – jačanje kapaciteta lokalnih zajednica, u sklopu kojeg se organizira izložba fotografija volonterskih aktivnosti povodom Međunarodnog dana volontera (5. prosinca). Pozivamo sve zainteresirane da pošalju fotografije s prikazom konkretnih lokalnih volonterskih aktivnosti ili akcija koje su se odvijale na području naše županije u 2017. godini.