Novosti / Vijesti iz članica

  • Virovitičko-podravska županija

Javna nabava

Sprječavanje sukoba interesa Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Pregled sklopljenih ugovora 2010. godina 2011. godina 2012. godina 2013. godina 2014. godina 2015. godina 2016. godina 2017. godina 2018. godina 2019. godina Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga Pravilnik 2017 Registar jednostavne nabave Registar bagatelne nabave za 2015. godinu Registar bagatelne […]