Novosti / Vijesti iz članica

  • Krapinsko-zagorska županija

Javni poziv za uvid u spis predmet (Muzeji Hrvatskog Zagorja)

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, poziva na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole na građevnoj čestici k.č.br351/2; 352, 353 k.o Košnica (Desinić, Veliki Tabor).