Novosti / Vijesti iz članica

  • Krapinsko-zagorska županija

Javni poziv za uvid u spis predmeta (Đurđa Vincelj-Zagreb)

Krapinsko-zagorska županija ,Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina poziva na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja građevne čestice na k.č.br 1560/1 i 1562/1 k.o Putkovec.