Novosti / Vijesti iz članica

  • Koprivničko-križevačka županija

Javni poziv za uvid u spis predmeta – građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – izgradnja 35 kV kabelskih vodova za 35 kV susretno postrojenje INA CPS MOLVE

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ispostava Đurđevac KLASA: UP/I-361-03/15-01/000032 URBROJ: 2137/1-04/107-15-0009 Đurđevac, 20.11.2015. Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., “Elektra” Koprivnica, HR-48000 Koprivnica, Ulica Hrvatske državnosti 32 – dostavlja se I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u […]