Novosti / Vijesti iz članica

  • Koprivničko-križevačka županija

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije izgradnja spojnog kabelskog 10(20) kV voda od TS 10(20)/0,4 kV “Drnje 1” do TS 10(20)/0,4 kV “Botovo 1”, 2. skupine

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije izgradnja spojnog kabelskog 10(20) kV voda od TS 10(20)/0,4 kV "Drnje 1" do TS 10(20)/0,4 kV "Botovo 1", 2. skupine, na katastarskim česticama br. 1643/9, 762/1, 2169/4, 2159, 1341/2, 2327/92, 1341/1, 2327/168, 2327/14, 895/2, 895/1, 2327/15, 848 k.o. Drnje, Drnje, Crkvena ulica, Ulica S. Pašice i Ločka Ulica, i katastarskim česticama.br. 648 i 161/1 k.o. Botovo, Botovo, Ulica kralja Zvonimira.