Novosti / Vijesti iz članica

  • Koprivničko-križevačka županija

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – niskonaponska mreža iz trafostanice TS 10(20)/0,4 kV Karansko brdo, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.05.2018 u 08,00-10,00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I.Z. Dijankovečkog 18, I kat, soba 3.