Novosti / Vijesti iz članica

  • Krapinsko-zagorska županija

Javni poziv za uvid u spis predmeta (Vincelj-Zagreb)

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina upućuje javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice k.o Putkovec (Putkovec 50).