Novosti / Vijesti iz članica

  • Koprivničko-križevačka županija

Javni poziva za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije izgradnja priključnih kabelskih 10(20) kV vodova za TS 10(20)/0,4 kV “Drnje 1” i “Drnje 7-Mlin”, 2. skupine

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije izgradnja priključnih kabelskih 10(20) kV vodova za TS 10(20)/0,4 kV "Drnje 1" i "Drnje 7-Mlin", 2. skupine, na katastarskim česticama br. 1643/9, 762/1, 764/32, 2327/101 i 1659 k.o. Drnje, Drnje, Crkvena ulica.