Novosti / Vijesti iz članica

  • Koprivničko-križevačka županija

Javnog poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – izgradnja spojnog kabelskog 10(20)kV voda od TS 10(20)/0,4 kV “Botovo 1” do TS 10(20)/0,4 kV “Botovo 2”, 2. skupine

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije - izgradnja spojnog kabelskog 10(20)kV voda od TS 10(20)/0,4 kV "Botovo 1" do TS 10(20)/0,4 kV "Botovo 2", 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 161/1, 638 i 226/3 sve k.o. Botovo, Botovo, Ulica prvomajska.