Novosti / Vijesti iz članica

  • MINISTAR MORNAR U BBŽ

MINISTAR MORNAR U BBŽ

Bjelovarsko-bilogorska županija u najvećem je projektu škologradnje u Republici Hrvatskoj. Naime, Županija se upustila u projekt Javno-privatnog partnerstva putem kojeg bi se u izgradnju i dogradnju 12 školskih objekata uložilo oko 300 milijuna kuna. Najbolji je to model ulaganja u školstvo, jer Europska unija ne sufinancira projekte vezane uz obnovu škola, ali zato s druge strane država nudi sufinanciranje spomenutog projekta. Projekt Javno-privatnog partnerstva osmislila je Bjelovarsko-bilogorska županija, preuzela ga je država i trenutno ga vodi Centar za investicije Republike Hrvatske. U cjelokupnoj financijskoj križaljci projekte JPP-a država sufinancira s 55%, 35% troškova projekta je dužna pokriti Bjelovarsko-bilogorska županija, dok preostalih 10% troškova snose Gradovi i Općine na čijem se području ulaže u školstvo. Do sada je Bjelovarsko-bilogorska županija pripremila sve potrebne projekte, potpisana je Suglasnost o grupiranju predmeta  BBŽ-škole, ravnatelji škola potpisali su Programske zadatke, a nedavno je ministar Mornar stavio svoj potpis na Sporazum o realizaciji projekta Javno-privatnog partnerstva BBŽ – škole kojemu su supotpisnici župan Bajs i gradonačelnici i načelnici na čijem se području grade novi školski objekti. Potpisivanju svih tih ugovora prethodila su usuglašavanja potreba i utvrđenje standarda kako bi se u konačnici i projekt definirao. Na Centru za investicije je sada da izradi prijedlog projekta koji uključuje i kalkulator troškova, a koji će biti osnova i za utvrđivanje vrijednosti projekta po svakoj školi, a vezano uz gradnju, ali i održavanje objekata narednih dvadeset i pet godina. Slijedeći korak je dogovor oko utvrđenja ugovora gradnje putem projekta Javno-privatnog partnerstva, a putem kojeg će se utvrditi obveze Bjelovarsko-bilogorske županije, Grada Bjelovara, Općina i Gradova uključenih u projekt, te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Treba istaknuti kako je model JPP-a jedini model u Republici Hrvatskoj putem kojeg država potiče i sufinancira izgradnju objekata za potrebe školstva. Shodno tome, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta projekt JPP-a dalje je proslijedilo državnoj agenciji CEI (Centru za investicije) koji provodi svoje aktivnosti vezane uz projekt. Podsjetimo, u konačnici grupirani predmet JPP-a vezan uz izgradnju i dogradnju škola u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji obuhvaća 12 objekata u 11 škola: - Osnovna škola Hercegovac – dovršenje sportske dvorane - Osnovna škola Dežanovac – izgradnja sportske dvorane - Osnovna škola Velika Pisanica – dovršetak sportske  dvorane - Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar – nova škola - Osnovna škola Mirka Pereša Kapela – izgradnja sportske dvorane - Područna škola Predavac – izgradnja sportske dvorane i nove škole - Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar – nova škola - Osnovna škola Čazma – nova osnovna škola - Gimnazija Bjelovar – izgradnja sportske dvorane - Gimnazija Daruvar – nova školska zgrada - 3. OŠ Bjelovar – izgradnja sportske dvorane U projektu najbitnija iduća stvar koju moramo napraviti je izrada komparatora troškova javnog sektora. To je nešto što smo zakonski obvezni, kako bismo dokazali da je jeftinije raditi te objekte putem JPP. Nakon toga tražimo odobrenje projekta od regulatora. Tada možemo biti sigurni da ćemo odobrenje steći, a  u okviru tog odobrenja slijedi prethodna suglasnost na dugoročno zaduženje od Ministarstva financija. Kada to sve prođe odabiremo privatnog partnera, što traje od šest do devet mjeseci. Nakon odabira privatnog partnera potpisuje se ugovor i slijede strojevi na gradilištu. Iza nas su eliminirajući faktori koji su mogli spriječiti pripremu projekta. Ideja o jedanaest škola je u skladu sa zakonom i sada moramo raditi operacije koje traju godinu dana. Sada godinu dana, siguran sam da ćemo vidjeti strojeve na gradilištu, rekao je na prezentaciji projekta predsjednik Uprave CEI-a Boris Darženović. Ulaganje u školstvo je nešto na čemu nećemo štedjeti, a projekt BBŽ škole je dokaz toga. Bjelovarsko-bilogorska županija je u godinu i pol od ideje došla do potpisa ugovora. Naši školarci će imati najbolji standard u Hrvatskoj. Jednosmjenski rad je povoljan za učenike, što znači da očekujemo i bolje rezultate učenja. Županija će odvojiti sredstva kako bi se to dogodilo. Ovog trenutka mi smo završili jedan ciklus aktivnosti i proveli projekt sa CEI-om. Očekujemo da CEI dovrši komparator i vrati to nama. Konačnu riječ će dati nova Vlada kada dođe to vrijeme. Već u kasno proljeće bi mogli raspisati natječaj za odabir privatnog partnera. Zahvalio bi se ministru Mornaru. Činjenica je da je to jedan od zadnjih potpisa koji je napravio prije nego što je Vlada postala tehnička i time nam je omogućio nastavak projekta. Naš program škologradnje obuhvaća 12 objekata u 7 gradova i općina i omogućit će značajan skok školstva. To je jedina mogućnost sufinanciranja školstva, jer EU ne financira osnovno školstvo i srednje školstvo. Ovo je model u kojemu država sufinancira s 55% i ocijenili smo da je to najpovoljniji model što se tiče proračuna i brzine gradnje. Kada se trošak gradnje podijeli na 25 godina, to je prihvatljivije nego da se izgradi u jednoj godini, naglasio je župan Bajs. Klasični modeli izgradnje nisu skuplji inicijalno, kada bi tih novaca bilo, ali tih novaca trenutno nema. Kada bi sve škole radile jednosmjenski to bi nas koštalo između deset i dvadeset i pet milijardi kuna, a to je nešto što si ne možemo sada priuštiti. Uz potporu države i privatnih partnera, te potporu banaka, škole možemo sagraditi danas i predati na upravljanje tom privatnom partneru. On ima odgovornost da održava tu školu, čime će i sama gradnja biti kvalitetnija. Ako se koristimo tim modelom, u konačnici suma novaca koja se odvoji za izgradnju bude nešto veća, ali korist je višestruka i taj se novac može razvući na 25 godina. Nadam se da ćemo što prije to realizirati i da će se što prije sagraditi prva škola u ovoj županiji. Sada o privatnim partnerima ovisi da zadovolje rigorozni natječaj i da dokažu kako mogu održavati školu 25 godina, istaknuo je ministar Mornar na predstavljanju JPP projekta u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.