Novosti / Vijesti iz članica

  • Nastavljeno uređenje kanala u Rezovačkim Krčevinama

Nastavljeno uređenje kanala u Rezovačkim Krčevinama

Nakon što je na inicijativu Vijeća mjesnog odbora Rezovačke Krčevine uređen dio kanala za oborinsku odvodnju, ovih dana nastavljeni su radovi na uređenju kanala u ulici Slavka Biondića. Nakon što je na inicijativu Vijeća mjesnog odbora Rezovačke Krčevine uređen dio kanala za oborinsku odvodnju, ovih dana nastavljeni su radovi na uređenju kanala u ulici Slavka […]