Novosti / Vijesti iz članica

  • Koprivničko-križevačka županija

Obavijest o postupcima ocjene i strateške procjene utjecaja strategija, planova i programa na okoliš na lokalnoj razini

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode dostavlja jedinicama lokalne samouprave uputu o postupanju tijekom provođenja postupaka ocjene o potrebi strateške procjene (skrać. OSPUO postupci) i postupaka strateške procjene utjecaja strategija, planova i programa na okoliš (skrać. SPUO) na lokalnoj razini.